Stöd inom skola & barnomsorg

  Resursgruppen

I Resursgruppen arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd. Resursgruppen arbetar förebyggande och [...]

  Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector. Kontaktuppgifter [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]

Id: kategori: 160