Måltid & matsedel för barnomsorg/skola

  Specialkost

Här finner du blanketter som avser intyg för specialkost Specialkostintyg elev-barn - PDF (307 kB) Specialkostintyg pedagoger-annan personal - PDF [...]

  Tallriksmodellen

Tallriksmodellen innebär att man delar in maten i tre delar, två större och en mindre. På den lilla delen som [...]

Id: kategori: 182