Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska synliggöra nuläge, styrkeområden, utvecklingsområden, ligga till grund för valda utvecklingsåtgärder och förbättringsinsatser samt visa på uppföljning/utvärdering.

Verksamhetsplan

På Skolledningsgruppen den 20 augusti antogs verksamhetsplanen för förvaltningens utbildningssektor för 2018-2020. Verksamhetsplanen ska ses som ett övergripande, strategiskt dokument som anger riktningen för Lärande- och kulturförvaltningen de närmaste åren.

  Verksamhetsplan 2018-2020

Kvalitetsrapporter

I kvalitetsrapporterna anges måluppfyllelsen under föregående läsår relaterat till varje verksamhets läroplan.

  Kvalitetsrapport Förskola

  Kvalitetsrapport Fritidshem

  Kvalitetsrapport Förskoleklass

  Kvalitetsrapport Grundskola

  Kvalitetsrapport Gymnasieskola

Tjänstegarantier Lärande- och kulturförvaltningen

Tjänstegarantierna är också en del av Lärande och kulturs systematiska kvalitetsarbete. Tjänstegarantierna utgår från en tänkt servicenivå. De anger inte vad som åligger verksamheterna i lagar och förordningar utan är en kvalitetssäkring utöver dessa.

  Tjänstegarantier Lärande och kultur

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på vår verksamhet tar vi gärna emot dem. Antingen genom att du kontaktar den tjänsteman som närmast berörs eller via kommunens synpunktshantering.

 Lämna en synpunkt här 

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2017-10-24
Webbredaktör: Malin Åkesson | malin.akesson@nybro.se
Id: inlägg: 5613 - kategori: 159

Gymnasieskolor

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]