Paradisskolan

Paradisskolan består av tre enheter med varsin rektor som leder verksamheten. Det finns förskoleklass upp till och med skolår 9. Till verksamheten finns också Fritidshemmet Lejonberget och Förberedelseklass för nyanlända elever.

Rektor åk. F-6
Emma Pernbert
0481-455 16
 emma.pernbert@nybro.se

Rektor åk. 7-9
Magnus Holmerin
0481-455 15
 magnus.holmerin@nybro.se

Grundsärskolan där våra elever från år 7 till år 10 går.
Rektor
Cecilia Bäck
0481-455 43
 cecilia.back@nybro.se

Skolkurator åk. F-6
Monica Gullin
0481-452 71
monica.gullin@nybro.se

Skolkurator åk. 7-9
Jeanette Kjellgren
0481-455 26
jeanette.kjellgren@nybro.se

Skolsköterska
Ann-Sofie Bäckström
0481-455 21
 ann-sofie.backstrom@nybro.se

 Paradisskolans webbplats

Paradisskolans vision

Framgång

 Nyfikenhet

 Glädje

 Vårt arbete på Paradisskolan tar avstamp i våra tre ovan nämnda nyckelord.

Framgång för oss är att alla elever stegvis når allt högre mål och att alla elever når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En viktig framgångsfaktor för oss är att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen. Det innebär att vi strävar efter att använda arbetssätt som gynnar både den språkliga och den kunskapsmässiga utvecklingen. Framgång är också när alla visar varandra respekt och hänsyn.

Nyfikenhet skapas via intresseväckande arbetsområden och arbetssätt.

Ett sätt att väcka nyfikenhet är genom moderna arbetsmetoder där datorer och annan IT-teknik används. Som ett led i detta har vi nyligen gjort en stor satsning på vår IT-miljö på skolan.

Vi arbetar för att få in eleverna i en positiv lärandespiral, detta gör vi genom att visa på framsteg som görs, framgång föder framgång!

Vi är övertygade om att välplanerade lektioner av kunniga lärare gör skillnad!

Glädje uppstår genom trivsel och positiva möten mellan människor. Glädje uppstår också genom att man gör framsteg och känner att man utvecklas.

Vi arbetar målmedvetet för att våra elever ska trivas och känna trygghet här på Paradisskolan

Vi reagerar och agerar tidigt om något inträffar, vi är noga med att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare gällande dessa frågor. Som förälder/vårdnadshavare skall Du aldrig tveka att höra av Dig om Du har frågor kring Ditt barns trivsel och trygghet!

På Paradisskolan arbetar och utvecklas elever och personal tillsammans.

Till oss kommer elever från olika skolor i Nybro kommun, något som bidrar till många trevliga möten och att nya kontakter knyts.

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-20 | skapad: 2014-11-07

Våra grundskolor

  Alsterbro skola

Alsterbro är en F-9 skola beläget 3 mil utanför centralorten Nybro. Det är skolan som är beläget mitt i naturen. [...]

  Fagerslättsskolan

Fagerslättsskolan är en centralt belägen skola som ligger naturskönt vid sjön Svartegöl. Skolan är till största del en två parallellig [...]

  Flerohopp skola

Flerohopp skola är en F-6 skola med ett fritidshem. Skolan är belägen 12 km utanför Nybro centralort. Vi är en [...]

  Hanemålaskolan

Hanemålaskolan är en skola för alla barn, förskoleklass till klass 6, särskola, fritidshem och förskola 1-5 år. Hanemålaskolans webbplats Rektor [...]

  Kristvallabrunn skola

Kristvallabrunn är en F-6 skola i den östra delen av Nybro kommun. Det är den lilla skolan med de stora [...]

  Madesjöskolan

Madesjöskolan är Nybros största grundskola, det finns förskoleklass upp till och med skolår 9. Skolan ligger i utkanten av tätorten [...]

  Orrefors skola

Orrefors skola är en F-6 skola med 2 fritidshemsavdelningar. Skolan är belägen 17 km utanför Nybro Centralort. Skolan har trivsamma [...]

  Örsjö skola

Örsjö skola är en F-6 skola med ett fritidshem. Skolan är belägen 14 km utanför Nybro centralort. Det är den [...]

  Paradisskolan

Paradisskolan består av tre enheter med varsin rektor som leder verksamheten. Det finns förskoleklass upp till och med skolår 9. [...]

  Västerängsskolan

Västerängsskolan är den yttre centralskolan. Det är en F-3 skola med tre tillhörande fritidsavdelningar: Myran, Tulpanen och Rosen. Skolan ligger [...]