Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola
Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter.

Resor för elever i gymnasieskolan
Elever i gymnasieskolan har rätt till dagliga resor till och från skolan när avståndet mellan bostad och skola är minst 6 km.

Elever som studerar på annan ort och därför behöver bo utanför det egna hemmet har rätt till inackorderingstillägg.

  Skolskjutsreglemente – PDF

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Skolskjuts

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2015-01-13
Webbredaktör: Malin Åkesson | malin.akesson@nybro.se
Id: inlägg: 2551 - kategori: 158

Grundskolor

  Dexter skola

Dexter är en e-tjänst där du har möjlighet att registrera sjukfrånvaro.

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Sjukanmälan och SMS-avisering

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 Madesjöskolan, Paradisskolan gällande rutiner vid sjukanmälan och om SMS-avisering vid ogiltig frånvaro. https://www.youtube.com/embed/K2Zsw5Ap3Yk [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]