Skola och barnomsorg – blanketter

Blanketter för grundskola och gymnasieskola.

  Blankett för val av skola – PDF (464 KB)

  Ansökan om ledighet för elev – PDF (471 KB)

  Ansökan och information om inackorderingstillägg läsåret 2018-2019 – PDF (522 KB)

  Ansökan om färdbevis dagliga resor gymnasial utbildning 2018-2019 – PDF (451 KB)

  Anslutningsbidrag vid dagliga resor gymnasial utbildning 2018-2019 – PDF (269 KB)

  Barn i behov av särskilt stöd – ansökningsblankett – PDF (395 KB)

  Ansökningsblankett lovverksamhet – PDF (254 KB)

  Ansökan modersmålsundervisning – PDF (187 kB)

  Ansökan skolskjuts växelvis boende – PDF (492 KB)

  Ansökan Schema vid behov av skolskjuts läsår 19-20 – PDF (58 KB)

  Ansökan Schema vid behov av skolskjuts läsår 18-19 – PDF (59 KB)

  Ansökan om vinterskolskjuts – PDF (64 KB)

  Ansökan om skolskjuts – PDF (63 KB)

  Specialkostintyg pedagoger-annan personal – PDF (307 kB)

  Specialkostintyg elev-barn – PDF (307 kB)

  Ansökan gå om åk. 9 – PDF (438 KB)

 

Datum för publicering | ändrad: 2018-11-28 | skapad: 2014-08-28
Webbredaktör: Malin Åkesson | malin.akesson@nybro.se
Id: inlägg: 114 - kategori: 158

Grundskolor

  Dexter skola

Dexter är en e-tjänst där du har möjlighet att registrera sjukfrånvaro.

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Sjukanmälan och SMS-avisering

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 Madesjöskolan, Paradisskolan gällande rutiner vid sjukanmälan och om SMS-avisering vid ogiltig frånvaro. https://www.youtube.com/embed/K2Zsw5Ap3Yk [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]