Sjukanmälan och SMS-avisering

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 Madesjöskolan, Paradisskolan och Alsterbro skola gällande rutiner vid sjukanmälan och om SMS-avisering vid ogiltig frånvaro.

Sjukanmälan

För att underlätta hanteringen av sjukanmälningar kommer alla frånvaroanmälningar att göras via talsvarstelefon, via en app eller via webbtjänsten Dexter, istället för direkt till arbetslagen.

Sjukanmälan ska göras varje dag som ditt barn är sjukt och före klockan 08.00.

Sjukanmälan kan göras på tre sätt:

När frånvaron anmälts får man ett meddelande via SMS och mejl om att en frånvaroanmälan är registrerad. Detta meddelande kan dröja upp till 30 minuter. Om man inte får något meddelande kan det bero på att fel mobilnummer eller fel e-postadress är registrerad på vårdnadshavarna. I detta fall ska du som vårdnadshavare  logga in på Dexter för att kontrollera dina uppgifter.

Observera att det är vårdnadshavaren som själv ansvarar för att det finns korrekta uppgifter i systemet.

SMS-avisering vid ogiltig frånvaro

Du som vårdnadshavare får meddelanden via SMS och e-post om ditt barn är frånvarande från en lektion (sen ankomst eller frånvaro). När läraren har kvitterat lektionen där eleven är SEN eller FRÅNVARANDE, skickas automatiskt ett meddelande till vårdnadshavarna. Det skickas bara en avisering per dag även om frånvaron gäller flera lektioner. Vid frågor går det bra att kontakta skolexpeditionen på respektive skola.

Exempel på SMS vid sen ankomst för eleven 

Orsak: SEN
2015-12-01 09:45
Ellen (001112)
Har registrerats som frånvarande på lektionen enligt ovan.

Exempel på SMS vid Frånvaro för eleven 

Orsak: FRÅNVARO
2015-12-01 09:45
Johan (000612)
Har registrerats som frånvarande på lektionen enligt ovan.

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-22 | skapad: 2015-09-30

Grundskolor

  Dexter skola

Dexter är en e-tjänst där du har möjlighet att registrera sjukfrånvaro.

  Skolskjuts

Kontakta skolskjutsansvarig om du har frågor eller synpunkter.

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Sjukanmälan och SMS-avisering

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 Madesjöskolan, Paradisskolan och Alsterbro skola gällande rutiner vid sjukanmälan och om SMS-avisering vid [...]