Sjukanmälan och SMS-avisering

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 Madesjöskolan, Paradisskolan gällande rutiner vid sjukanmälan och om SMS-avisering vid ogiltig frånvaro.

Sjukanmälan

För att underlätta hanteringen av sjukanmälningar kommer alla frånvaroanmälningar att göras via talsvarstelefon, via en app eller via webbtjänsten Dexter, istället för direkt till arbetslagen.

Sjukanmälan ska göras varje dag som ditt barn är sjukt och före klockan 08.00.

Sjukanmälan kan göras på tre sätt:

När frånvaron anmälts får man ett meddelande via SMS och mejl om att en frånvaroanmälan är registrerad. Detta meddelande kan dröja upp till 30 minuter. Om man inte får något meddelande kan det bero på att fel mobilnummer eller fel e-postadress är registrerad på vårdnadshavarna. I detta fall ska du som vårdnadshavare  logga in på Dexter för att kontrollera dina uppgifter.

Observera att det är vårdnadshavaren som själv ansvarar för att det finns korrekta uppgifter i systemet.

SMS-avisering vid ogiltig frånvaro

Du som vårdnadshavare får meddelanden via SMS och e-post om ditt barn är frånvarande från en lektion (sen ankomst eller frånvaro). När läraren har kvitterat lektionen där eleven är SEN eller FRÅNVARANDE, skickas automatiskt ett meddelande till vårdnadshavarna. Det skickas bara en avisering per dag även om frånvaron gäller flera lektioner.

Exempel på SMS vid sen ankomst för eleven Ellen på Madesjöskolan

Orsak: SEN
2015-12-01 09:45
Ellen (001112)
Har registrerats som frånvarande på lektionen enligt ovan.
Vid frågor: Skolexpeditionen 0481 – 454 78 Madesjöskolan.

Exempel på SMS vid Frånvaro för eleven Johan på Paradisskolan

Orsak: FRÅNVARO
2015-12-01 09:45
Johan (000612)
Har registrerats som frånvarande på lektionen enligt ovan.
Vid frågor: Skolexpeditionen 0481 – 455 22 Paradisskolan.

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-12 | skapad: 2015-09-30
Webbredaktör: Malin Åkesson | malin.akesson@nybro.se
Id: inlägg: 3507 - kategori: 158

Grundskolor

  Dexter skola

Dexter är en e-tjänst där du har möjlighet att registrera sjukfrånvaro.

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Sjukanmälan och SMS-avisering

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 Madesjöskolan, Paradisskolan gällande rutiner vid sjukanmälan och om SMS-avisering vid ogiltig frånvaro. https://www.youtube.com/embed/K2Zsw5Ap3Yk [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]