Förskoleklass läsåret 2020/2021

Inför beslutet om placeringen utgår Nybro kommun i första hand ifrån det aktiva skolval som vårdnadshavarna gjort. I de fall som en vårdnadshavare inte kan få sitt önskemål uppfyllt på grund av platsbrist, tillämpas den relativa närhetsprincipen enligt skollagen. Kortfattat innebär det att det barn som har relativt längst skolväg till övriga skolor har företräde.

I år skickar kommunen ut beslut om placeringar till vårdnadshavarna den 8 april.

Överklagan kan ske enligt bifogad information i utskicket.

Den som beskrivs som ”beslutsfattare” i bifogad information är den rektor för den skola till vilken ni lämnat önskemål om skolval.

Förskoleklassens verksamhet startar tisdagen den 18 augusti 2020.

Mer detaljerad information om vad som gäller för respektive skola skickar vi ut under maj/juni månad.

Datum för publicering | skapad: 2020-04-08

Grundskolor

  Corona och Covid-19

Lärande- och kulturförvaltningen har under vårterminen 2020 på olika sätt anpassat sin verksamhet i kommunens skolor efter myndigheternas råd och [...]

  Dexter skola

Dexter är en e-tjänst där du har möjlighet att registrera sjukfrånvaro.

  Skolskjuts

Kontakta skolskjutsansvarig om du har frågor eller synpunkter.

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Sjukanmälan och SMS-avisering

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 Madesjöskolan, Paradisskolan och Alsterbro skola gällande rutiner vid sjukanmälan och om SMS-avisering vid [...]