Vad tycker du om vår verksamhet?

Vi behöver veta vad du tycker om den verksamhet som ditt barn vistas i. Dina synpunkter är viktiga för oss för att vi ska kunna göra verksamheten bättre där det behövs.

Under perioden 12 november till 14 december kommer vi därför att genomföra en enkätundersökning med alla föräldrar/vårdnadshavare som har barn i förskola, förskoleklass, fritidshem eller grundskola i Nybro kommun.

Enkäten tar upp frågor om trivsel, inflytande och delaktighet, trygghet och annat som berör hur du som förälder/vårdnadshavare upplever att verksamheten bemöter dig och ditt barn.

Om du har flera barn, eller ditt barn går i flera verksamheter t.ex. förskoleklass och fritidshem, ber vi dig besvara båda/flera av enkäterna. Via länkarna kommer du till respektive enkät.

 Enkät för förskola

 Enkät för förskoleklass

 Enkät för fritidshem

 Enkät för grundskola årskurs 1-9

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vad tycker du om vår verksamhet?

Datum för publicering | skapad: 2018-11-12
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 6642 - kategori: 158

Grundskolor

  Dexter skola

Dexter är en e-tjänst där du har möjlighet att registrera sjukfrånvaro.

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Sjukanmälan och SMS-avisering

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 Madesjöskolan, Paradisskolan gällande rutiner vid sjukanmälan och om SMS-avisering vid ogiltig frånvaro. https://www.youtube.com/embed/K2Zsw5Ap3Yk [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]