Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om den verksamhet som ditt barn vistas i.

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna göra verksamheten bättre där det behövs. Enkäten tar upp frågor som trivsel, inflytande, delaktighet och trygghet och annat som berör hur du som förälder upplever att verksamheten bemöter dig och ditt barn.

 Enkät föräldrar med barn i förskola

 Enkät föräldrar med barn i förskoleklass

 Enkät föräldrar med barn i fritidshem

 Enkät föräldrar med barn i grundskola

 Enkät föräldrar med barn i grundsärskola

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2019-11-05

Grundskolor

  Corona och Covid-19

Lärande- och kulturförvaltningen har under vårterminen 2020 på olika sätt anpassat sin verksamhet i kommunens skolor efter myndigheternas råd och [...]

  Dexter skola

Dexter är en e-tjänst där du har möjlighet att registrera sjukfrånvaro.

  Skolskjuts

Kontakta skolskjutsansvarig om du har frågor eller synpunkter.

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Sjukanmälan och SMS-avisering

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 Madesjöskolan, Paradisskolan och Alsterbro skola gällande rutiner vid sjukanmälan och om SMS-avisering vid [...]