Dexter skola

Dexter är en e-tjänst där du har möjlighet att registrera sjukfrånvaro.

 Till Dexters e-tjänst för Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-11 | skapad: 2014-09-17
Webbredaktör: Malin Åkesson | malin.akesson@nybro.se
Id: inlägg: 349 - kategori: 158

Grundskolor

  Dexter skola

Dexter är en e-tjänst där du har möjlighet att registrera sjukfrånvaro.

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Sjukanmälan och SMS-avisering

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 Madesjöskolan, Paradisskolan gällande rutiner vid sjukanmälan och om SMS-avisering vid ogiltig frånvaro. https://www.youtube.com/embed/K2Zsw5Ap3Yk [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]