Tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem

I våra tillämpningsföreskrifter kan du läsa om kommunens bestämmelser angående förskola och fritidshem.

  Tillämpningsföreskrifter oktober 2017

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-10-03 | skapad: 2015-09-30
Webbredaktör: Therese Larsson | therese.larsson@nybro.se
Id: inlägg: 3505 - kategori: 157

Barnomsorg

  Föräldraenkäter 2017

Vad tycker du om vår verksamhet? Vi behöver veta vad du tycker om den verksamhet som ditt barn vistas i. [...]

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan [...]

  Öppna förskolan

Stängt: Onsdagen den 29/11 har vi stängt. Julfest för babycafé: Onsdagen den 20/12, kl 10-12. Man kan gå på babycaféets [...]