Tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem

I våra tillämpningsföreskrifter kan du läsa om kommunens bestämmelser angående förskola och fritidshem.

  Tillämpningsföreskrifter 202001 – PDF (709 KB)

  Frågor och svar 202001 – PDF (392 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-17 | skapad: 2015-09-30

Barnomsorg

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]