Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem.

Allmän förskola för 3-5-åringar från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka under skolans terminstider.

Förskole- och fritidshemsverksamheten är öppen måndag – fredag max 12 timmar per dag mellan klockan 06.00-18.30. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Förskolorna är också stängda två dagar per kalenderår för utbildning. Respektive förskola meddelar när dessa dagar infaller.

Skolbarnsomsorg för barn i åldern 6-12 år i anslutning till skoldagen.

Lovverksamhet för barn som inte är inskrivna i skolbarnsomsorg finns möjlighet att under skolans lovdagar boka plats på ett fritidshem till en kostnad av för närvarande 85 kronor per dag. Ansökan är bindande och lämnas till fritidshemmet senast fyra veckor före önskad placering.

Du som förälder väljer förskola genom att ansöka via vår webbtjänst nedan. Platserna fördelas enligt ett kösystem, vilket innebär att det kan förekomma viss väntetid för att få plats vid den önskade förskolan. Kommunen erbjuder förskoleplats inom fyra månader från önskat startdatum. Det är dock inte alltid säkert att det är möjligt att erbjuda den förskola som är förstahandsalternativet.

Om ditt barn är i behov av förtur till förskola eller särskilt stöd hittar du  blankett för detta här.

Om du önskar placera ditt barn i en annan kommun kontaktar du den förskola där du vill att ditt barn ska gå.

Relaterat: Webbsida för: Om barnomsorg

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2014-10-29
Webbredaktör: Malin Åkesson | malin.akesson@nybro.se
Id: inlägg: 1019 - kategori: 157

Barnomsorg

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]

  Öppna förskolan

Öppna förskolan är en frivillig verksamhet, som är tänkt att vara en träffpunkt för barn och vuxna. Hit kan föräldrar [...]