Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem.

 Läs mer i våra Tillämpningsföreskrifter

 Frågor och svar

Allmän förskola för 3-5-åringar från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka under skolans terminstider.

Förskole- och fritidshemsverksamheten är öppen måndag – fredag max 12 timmar per dag mellan klockan 06.00-18.30. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Förskolorna är också stängda fyra dagar per kalenderår för utbildning. Respektive förskola meddelar när dessa dagar infaller.

Skolbarnsomsorg för barn i åldern 6-12 år i anslutning till skoldagen.

Lovverksamhet för barn som inte är inskrivna i skolbarnsomsorg finns möjlighet att under skolans lovdagar boka plats på ett fritidshem till en kostnad av för närvarande 85 kronor per dag. Ansökan är bindande och lämnas till fritidshemmet senast fyra veckor före önskad placering.

Du som förälder väljer förskola genom att ansöka via vår webbtjänst nedan. Platserna fördelas enligt ett kösystem, vilket innebär att det kan förekomma viss väntetid för att få plats vid den önskade förskolan. Kommunen erbjuder förskoleplats inom fyra månader från önskat startdatum. Det är dock inte alltid säkert att det är möjligt att erbjuda den förskola som är förstahandsalternativet.

 

Relaterat: Webbsida för: Om barnomsorg

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-19 | skapad: 2014-10-29

Barnomsorg

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]