Barnomsorgstaxa 2020-01-01

Från och med den 1 januari 2020 höjs inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär att den högsta avgiften per förskolebarn höjs från 1425 kronor till 1478 kronor. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 49 280 kronor per månad.

Avgiftstak för förskola/pedagogisk omsorg
Barn 1 (3 % av inkomst) – max 1 478 kronor
Barn 2 (2 % av inkomst) – max 986 kronor
Barn 3 (1 % av inkomst) – max 493 kronor

Avgiftstak för fritidshem
Barn 1 (2 % av inkomst) – max 986 kronor
Barn 2 (1% av inkomst) – max 493 kronor
Barn 3 (1 % av inkomst) – max 493 kronor

  Barnomsorgstaxan 202001 – PDF (140 KB)

 Manual för att registrera och ändra inkomst – PDF (359 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-17 | skapad: 2017-11-23

Barnomsorg

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]