Ny barnomsorgstaxa 2018-01-01

Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär att den högsta avgiften per förskolebarn höjs från 1362 kronor till 1382 kronor. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kronor per månad.

Avgiftstak för förskola/pedagogisk omsorg
Barn 1 (3 % av inkomst) – max 1 382 kronor
Barn 2 (2 % av inkomst) – max 922 kronor
Barn 3 (1 % av inkomst) – max 461 kronor

Avgiftstak för fritidshem
Barn 1 (2 % av inkomst) – max 922 kronor
Barn 2 (1% av inkomst) – max 461 kronor
Barn 3 (1 % av inkomst) – max 461 kronor

Datum för publicering | skapad: 2017-11-23
Webbredaktör: Therese Larsson | therese.larsson@nybro.se
Id: inlägg: 5687 - kategori: 157

Barnomsorg

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan [...]

  Öppna förskolan

Stängt: Tisdagen den 29/5 har vi stängt hela dagen. Loppis: Torsdagen den 31/5 kl 17-19 är det loppis med allt [...]