Kvällsöppen förskola

Nybro kommuns kvällsöppna förskola finns på Vitsippan i Hanemåla.
De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan 18.00 är berättigade att söka plats i verksamheten. Verksamheten är öppen måndag-fredag mellan klockan 06.00-22.00. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd.

Ansökan

Ansökan görs via FörskolaFritidswebben. I samband med ansökan ska båda platsinnehavarna skicka in ett anställningsintyg och ett arbetstidsschema som bekräftar behov och rätt till placering. Ansökan via FörskolaFritidswebben kommer inte att godkännas förrän dessa intyg har kommit in. Om intygen inte har kommit in 1 månad efter ansökningsdatumet, kommer ansökan att avslås.
Länk till blankett: Anställnings- och arbetstidsintyg

Upphör behovet av omsorg på obekväm arbetstid måste barnet byta till annan enhet/avdelning. Detta för att kunna erbjuda platsen till nästa barn i kön med behov av kvällsöppen förskola. Önskemål om ny enhet/avdelning görs till förskolechef för den kvällsöppna enheten och överflyttning sker så snart detta är möjligt. Denna överflyttning ger rätt till en veckas kostnadsfri inskolning.

Vid frågor kontakta

Marita Ljungberg-Blom, rektor Vitsippan, 0481-450 91
Carina Lönn, barnomsorgsadministratör, 0481-452 89
Malin Åkesson, administratör, 0481-452 70

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-18 | skapad: 2016-01-29

Barnomsorg

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]