Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla.
De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan 18.00 är berättigade att söka plats i verksamheten. Verksamheten är öppen måndag-fredag mellan klockan 06.00-22.00. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd.

Kvällsverksamheten kommer att bestå av en avslappnad avslutning på dagen med bland annat bokläsning och andra lugna aktiviteter. Somnar barnen lägger vi dem på en madrass. Inga kvällsrutiner såsom tandborstning och påklädning av pyjamas kommer att ske i verksamheten. Det kommer att vara särskild personal som arbetar i kvällsverksamheten. Kvällsmat kommer att serveras de barn som är inskrivna på obekväm arbetstid.

Ansökan

Ansökan görs via Dexter. I samband med ansökan ska båda platsinnehavarna skicka in ett anställningsintyg/schema som bekräftar behov och rätt till placering. Ansökan via Dexter kommer inte att godkännas förrän dessa intyg inkommit. Länk till blankett:  http://nybro.se/wp-content/uploads/2016/01/Anstallningsintyg_arbetstidsschema-senaste.pdf

Upphör behovet av omsorg på obekväm arbetstid måste barnet byta till annan enhet/avdelning. Detta för att kunna erbjuda nästa barn i kön med behov av
kvällsöppen förskola platsen. Önskemål om ny enhet/avdelning görs till förskolechef för den kvällsöppna enheten och överflyttning sker så snart detta är möjligt. Denna överflyttning ger rätt till en veckas kostnadsfri inskolning.

Vid frågor kontakta

Marita Ljungberg-Blom, förskolechef Vitsippan, 0481-450 91
Carina Eskilsson, barnomsorgsadministratör, 0481-452 89

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2016-01-29
Webbredaktör: Malin Åkesson | malin.akesson@nybro.se
Id: inlägg: 3858 - kategori: 157

Barnomsorg

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]

  Öppna förskolan

Öppna förskolan är en frivillig verksamhet, som är tänkt att vara en träffpunkt för barn och vuxna. Hit kan föräldrar [...]