Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska synliggöra nuläge, styrkeområden, utvecklingsområden, ligga till grund för valda utvecklingsåtgärder och förbättringsinsatser samt visa på uppföljning/utvärdering.

Verksamhetsplan

På Skolledningsgruppen den 20 augusti antogs verksamhetsplanen för förvaltningens utbildningssektor för 2018-2020. Verksamhetsplanen ska ses som ett övergripande, strategiskt dokument som anger riktningen för Lärande- och kulturförvaltningen de närmaste åren.

  Verksamhetsplan 2018-2020

Kvalitetsrapporter

I kvalitetsrapporterna anges måluppfyllelsen under föregående läsår relaterat till varje verksamhets läroplan.

  Kvalitetsrapport Förskola

  Kvalitetsrapport Fritidshem

  Kvalitetsrapport Förskoleklass

  Kvalitetsrapport Grundskola

  Kvalitetsrapport Gymnasieskola

Tjänstegarantier Lärande- och kulturförvaltningen

Tjänstegarantierna är också en del av Lärande och kulturs systematiska kvalitetsarbete. Tjänstegarantierna utgår från en tänkt servicenivå. De anger inte vad som åligger verksamheterna i lagar och förordningar utan är en kvalitetssäkring utöver dessa.

  Tjänstegarantier Lärande och kultur

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på vår verksamhet tar vi gärna emot dem. Antingen genom att du kontaktar den tjänsteman som närmast berörs eller via kommunens synpunktshantering.

 Lämna en synpunkt här 

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2017-10-24
Webbredaktör: Malin Åkesson | malin.akesson@nybro.se
Id: inlägg: 5613 - kategori: 157

Barnomsorg

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]

  Öppna förskolan

Öppna förskolan är en frivillig verksamhet, som är tänkt att vara en träffpunkt för barn och vuxna. Hit kan föräldrar [...]