Naturförskolan

Välkommen till Naturförskolan.

Vår vision är,

Trygghet, glädje, lek och delaktighet i en lärande och undervisande miljö, med engagerade lärare, skapar kunskap för att hantera en värld i förändring.

Naturförskolan i Svartbäcksmåla är en förskola för barn i åldrarna 1-5 år som ligger i ett vackert friluftsområde med varierande natur. Förskolans arbete bedrivs utifrån förskolans läroplan Lpfö98. Vårt mål är att verksamheten ska utstråla omsorg, värme och trygghet, samt vara rolig, utmanande och lärorik för barnen. Verksamheten utgår ifrån barnen där vi tar tillvara på deras intresse och nyfikenhet. Den lärande leken är viktig för barnens utveckling och lärande, det är i samspel med andra individer som barnen lär sig samarbeta, visa hänsyn och empati. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga. Lek, musik och skapande ligger till grund för barnens utveckling. Naturförskola innebär att huvuddelen av verksamheten bedrivs i utemiljö där vi tar till vara på naturens möjligheter. Barnen får uppleva lusten och glädjen att lära tillsammans med andra och upptäcka samspelet mellan det som växer och lever. Barnen ska få en förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp samt se och uppleva årstidernas växlingar.

Vill du besöka Naturförskolan når du oss på telefonnummer 0705 321 885 för att boka in ett besök.

 Hanemålaskolans webbplats

Marita Ljungberg Blom
Förskolechef
0481-450 91
 marita.ljungberg-blom@nybro.se

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Naturförskolan

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-11 | skapad: 2014-11-27
Webbredaktör: Therese Larsson | therese.larsson@nybro.se
Id: inlägg: 2067 - kategori: 191

Förskolor & fritids

  Alsterbro fritids

Fritids med en fin utomhusmiljö med tillgång till idrottshall. Här tar vi emot barn i åk F-6.

  Alsterbro förskola

På Alsterbro förskola strävar vi efter att alla barn och vuxna ska trivas och tycka det roligt att vara tillsammans. [...]

  Blåklockans förskola

På Blåklockans förskola finns tre avdelningar. På Bygget och Lyan går barn mellan 1-4 år. På Kojan går barn som [...]

  Bäckebo förskola

Bäckebo förskola har en avdelning för barn i ålder 1-5 år. Där finns en underbar utegård och närhet till skog [...]

  Flerohopps fritids

Fritidset ligger i samma byggnad som Flerohopps skola och förskola, vilket underlättar samarbetet mellan de olika enheterna och ger barnen [...]

  Flerohopps förskola

Harens förskola ligger i ett lugnt område med närhet till skog och utflyktsområden som ger barnen mycket motorisk aktivitet. Vi [...]

  Florans förskola

Floran består av en 1-5års avdelning och här arbetar sju stycken välutbildade, erfarna och engagerade förskollärare. Vi utgår från förskolans [...]

  Flygsfors förskola

Välkommen till en förskola där vi sätter barnet i fokus! Flygsfors förskola ligger i ett naturskönt område på landet. Förskolan [...]

  Gammelgårdens förskola

På Gammelgården har vi fyra avdelningar, två för barn 1-3 år och två avdelningar för barn 3-5 år. Vi grupperar [...]

  Gazellens förskola

Förskolan består av två hus med två avdelningar i varje. Hos oss finns en stor härlig gård med egen skog.

  Hanemålagårdens förskola

Välkommen till Hanemålagårdensförskola. Vår vision är, Trygghet, glädje, lek och delaktighet i en lärande och undervisande miljö, med engagerade lärare, [...]

  Hanemålaskolans fritids

Våra fritidshem på Hanemålaområdet tar emot barn före och efter skolan. Vi kompletterar skolan samt erbjuder en meningsfull fritid och [...]

  Högabergs förskola

Högabergs förskola har 2,5 avdelningar. Två avdelningar med 3-5 åringar, varav den ena avdelningen har en engelsktalande pedagog, som bara [...]

  Kristvallabrunn fritids

Regnbågen är ett åldersblandat fritids i åldrarna 6-12 år. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga, uppleva glädje [...]

  Kristvallabrunns förskola

Förskolan Brunnen har en avdelning med barn 1-5 år. Vi finns i samma lokaler som skolan i Kristvallabrunn. Kristvallabrunnsskolans förskola

  Ljunghaga förskola

Ljunghaga är en förskola som är placerad i lugn miljö strax öster om Åkrahällskolan. På Ljunghaga finns i nuläget två [...]

  Madesjö förskola

Välkommen till en förskola där vi sätter barnet i fokus! Madesjö förskola ligger i ett lugnt område med närhet till [...]

  Madesjöskolans fritids

Madesjöskolan ligger centralt i Madesjö och de tre fritidsavdelningarna ligger i skolan eller i fristående byggnader i anslutning till skolan. [...]

  Montessori

Med Montessoripedagogiken som grund skapar vi en inspirerande och strukturerad miljö som tar tillvara på barnens inneboende upptäckarglädje och skaparkraft.

  Naturförskolan

Välkommen till Naturförskolan. Vår vision är, Trygghet, glädje, lek och delaktighet i en lärande och undervisande miljö, med engagerade lärare, [...]

  Orrefors förskola

Orrefors förskola ligger i ett lugnt område med närhet till skola och natur. Vi är en mångkulturell förskola med 30 [...]

  Pingstliljans förskola

Pingstliljan är en kristen ekumenisk förskola som har funnits sedan 1989. Vi finns mitt i centrala Nybro och har gångavstånd [...]

  Skattkistans förskola

På mångkulturella Skattkistan jobbar vi mycket med språket. Vi använder dokumentation för att synliggöra vår verksamhet så att alla lättare [...]

  Vitsippans förskola

Välkommen till Vitsippans förskola. Vår vision är, Trygghet, glädje, lek och delaktighet i en lärande och undervisande miljö, med engagerade [...]

  Örsjö förskola

Örsjö förskola ligger i samma byggnad som skolan och fritidshemmet i Örsjö, vilket skapar en närhet och helhet för barn [...]