Information till vårdnadshavare med barn i kommunens förskolor och grundskolor med anledning av covid-19

Nuläget
Våra verksamheter påverkas förstås av covid-19 och vi följer mycket noga händelseutvecklingen och de rekommendationer som lämnas från ansvariga myndigheter. Rekommendationen är fortfarande att friska barn och elever ska gå till sin förskola eller skola. Efter två dagars symptomfrihet kan barnet/eleven återkomma till förskolan/skolan.

Förvaltningen följer kontinuerligt situationen i våra verksamheter och vi organiserar resurserna efter aktuellt behov. Vid högre frånvaro bland personal och barn/elever inventerar och fördelar vi dagligen våra resurser och omorganiserar vid behov. Vi ser just nu att vi har högre frånvaro bland barn och elever än normalt och då är vår samverkan med er vårdnadshavare särskilt viktig. Vid skolfrånvaro på grund av mildare sjukdomssymptom betyder er medverkan mycket för att möjliggöra undervisning i hemmet.

Sjuk vårdnadshavare
Om ditt barn är friskt men du som vårdnadshavare är sjuk eller har sjukdomssymptom är vi tacksamma om någon annan närstående lämnar och hämtar ditt barn på förskolan. Har du ingen annan person som kan hjälpa dig att lämna barnet är det viktigt att du tar en kontakt med förskolan på telefon, detta för att vi ska kunna möta dig och ditt barn vid entrén för att minska eventuell smittspridning.

Framtiden
Det går inte att förutse den fortsatta utvecklingen. Sveriges kommuner har fått i uppdrag av regeringen att förbereda sina verksamheter inför ett eventuellt beslut om stängning av förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola. Vi har ännu inte fått några indikationer på att dessa verksamheter kommer att stängas men vi vill informera er om att vi arbetar för att vara förberedda på bästa sätt om ett sådant beslut kommer.

Beträffande en eventuell stängning av förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola har regeringen också gett kommunerna i uppdrag att planera för att barn, vars föräldrar arbetar inom samhällsviktig verksamhet, fortsatt ska kunna beredas plats inom barnomsorgen även under den period som stängningen omfattar. Planering för hur detta ska utformas pågår.

Om regeringen fattar beslut om att stänga skolorna är det en exceptionell åtgärd som ställer höga krav på samverkan mellan hem och skola eftersom undervisningen ska fortsätta att bedrivas men utifrån helt nya förutsättningar. För grundskolans del kommer det att handla om olika former av distansundervisning.

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-30 | skapad: 2020-03-27

Förskolor & fritids

  Alsterbro fritids

Fritids med en fin utomhusmiljö med tillgång till idrottshall. Här tar vi emot barn i åk F-6.

  Alsterbro förskola

Välkommen till Alsterbro förskola Alsterbro förskola består av två avdelningar, en 1-3 års avdelning och en 4-5 års avdelning. På [...]

  Blåklockans förskola

På Blåklockans förskola finns tre avdelningar. På Bygget och Lyan går barn mellan 1-4 år. På Kojan går barn som [...]

  Bäckebo förskola

Välkommen till Bäckebo förskola Vår vision är att utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. [...]

  Flerohopps fritids

Fritidset ligger i samma byggnad som Flerohopps skola och förskola, vilket underlättar samarbetet mellan de olika enheterna och ger barnen [...]

  Flerohopps förskola

“En förskola i kreativ förvandling” Flerohopps förskola består av 2 avdelningar, Ekorren och Haren som har barn i åldrarna 1-5 [...]

  Flygsfors förskola

Välkommen till en förskola där vi sätter barnet i fokus! Flygsfors förskola ligger i ett naturskönt område på landet. Förskolan [...]

  Förskolan Guldgruvan

På mångkulturella Guldgruvan jobbar vi mycket med språket. Vi använder dokumentation för att synliggöra vår verksamhet så att alla lättare [...]

  Gammelgårdens förskola

På Gammelgården har vi fyra avdelningar, två för barn 1-3 år och två avdelningar för barn 3-5 år. Vi grupperar [...]

  Gazellens förskola

Välkommen till Gazellens förskola Gazellens förskola består av fyra avdelningar fördelade på två hus. Pandan och Delfinen har barn i [...]

  Hanemålagårdens förskola

VÄLKOMMEN TILL HANEMÅLAGÅRDENSFÖRSKOLA. Vår vision är, Trygghet, glädje, lek och delaktighet i en lärande och undervisande miljö, med engagerade lärare, [...]

  Hanemålaskolans fritids

Våra fritidshem på Hanemålaområdet tar emot barn före och efter skolan. Vi kompletterar skolan samt erbjuder en meningsfull fritid och [...]

  Högabergs förskola

Högabergs förskola har 3 avdelningar. En avdelning Lejonet med 18 barn, i ålder 2-5, den har en engelsktalande pedagog, som [...]

  Kristvallabrunn fritids

Regnbågen är ett åldersblandat fritids i åldrarna 6-12 år. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga, uppleva glädje [...]

  Kristvallabrunns förskola

Välkommen till Kristvallabrunns förskola I en liten byskola i härliga naturnära områden och med bara en mils avstånd från tätorten [...]

  Ljunghaga förskola

“En förskola i kreativ förvandling” Ljunghaga förskola består av 4 avdelningar, Snäckan, Pärlan, Musslan och Korallen som har barn i [...]

  Madesjö förskola

Välkommen till en förskola där vi sätter barnet i fokus! Madesjö förskola ligger i ett lugnt område med närhet till [...]

  Madesjöskolans fritids

Madesjöskolan ligger centralt i Madesjö och de tre fritidsavdelningarna ligger i skolan eller i fristående byggnader i anslutning till skolan. [...]

  Montessori

Med Montessoripedagogiken som grund skapar vi en inspirerande och strukturerad miljö som tar tillvara på barnens inneboende upptäckarglädje och skaparkraft.

  Naturförskolan

Välkommen till Naturförskolan. Vår vision är, Trygghet, glädje, lek och delaktighet i en lärande och undervisande miljö, med engagerade lärare, [...]

  Orrefors förskola

Orrefors förskola ligger i ett lugnt område med närhet till skola och natur. Vi är en mångkulturell förskola med 30 [...]

  Pingstliljans förskola

Pingstliljan är en kristen ekumenisk förskola som har funnits sedan 1989. Vi finns mitt i centrala Nybro och har gångavstånd [...]

  Vitsippans förskola

Välkommen till Vitsippans förskola. Vår vision är, Trygghet, glädje, lek och delaktighet i en lärande och undervisande miljö, med engagerade [...]

  Åkrahälls Förskola

Förskolan Åkrahäll består av 4 avdelningar, Gula, Röda, Gröna och Blåa som har barn i åldrarna 1-5 år.

  Örsjö förskola

Örsjö förskola ligger i samma byggnad som skolan och fritidshemmet i Örsjö, vilket skapar en närhet och helhet för barn [...]