Alsterbro förskola

På Alsterbro förskola strävar vi efter att alla barn och vuxna ska trivas och tycka det roligt att vara tillsammans. Vi tror på att barn utvecklas och lär i nära samspel med varandra och pedagogerna, utifrån individuella förutsättningar och behov. Grunden till utveckling och lärande är trygghet, tillit till varandra och den egna förmågan. Barnen har mycket att erbjuda varandra och kan hjälpa och stötta varandra på många olika sätt. Våra äldsta barn hjälper de yngre med att klä på sig, dela maten, osv. De yngsta kan återgälda omtanken med t.ex. ett leende och en klapp. Vi arbetar självklart efter vår läroplan Lpfö -98

Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.” (Lpfö 98, sid. 3) Viktigt för oss på Alsterbro förskola är värdegrunden och vi pedagoger hjälper och stöttar barnen att vara en bra kompis, hur vi är mot varandra, hjälpa varandra och att lösa konflikter.

Alsterbros-förskolas-värdegrundI vår verksamhet utgår vi mycket från barnens intresse och vad de vill utforska genom att vi spinner vidare på det som väckt deras nyfikenhet.

Alsterbro förskola har under ett antal år lagt stor vikt vid att dokumentera sin verksamhet på olika sätt. När barnet börjar hos oss påbörjar vi en pärm som följer barnet under hela dess förskoletid. Där dokumenterar vi pedagoger tillsammans med barnen bland annat foton, teckningar, sånger och text om vad vi gjort. När barnen slutar får de med sig sin pärm hem så de kan se sitt lärande hos oss under sina år på förskolan.

Det är ni föräldrar och vi pedagoger som tillsammans ger verksamheten dess kvalitet. Varmt välkomna till oss på Alsterbro förskola.

Hör gärna av er om det är något ni undrar;
Alsterbro förskola Tryggheten telefon: 073-380 26 39
Alsterbro förskola Äventyret telefon: 072-395 30 26
e-post:  alsterbro.forskola@nybro.se
Rektor: Lena Jonsson telefon: 0481-456 08
e-post:  lena.p.jonsson@nybro.se

 

 

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Alsterbro förskola

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-06 | skapad: 2014-11-26

Förskolor & fritids

  Alsterbro fritids

Fritids med en fin utomhusmiljö med tillgång till idrottshall. Här tar vi emot barn i åk F-6.

  Alsterbro förskola

På Alsterbro förskola strävar vi efter att alla barn och vuxna ska trivas och tycka det roligt att vara tillsammans. [...]

  Blåklockans förskola

På Blåklockans förskola finns tre avdelningar. På Bygget och Lyan går barn mellan 1-4 år. På Kojan går barn som [...]

  Bäckebo förskola

Bäckebo förskola har en avdelning för barn i ålder 1-5 år. Där finns en underbar utegård och närhet till skog [...]

  Flerohopps fritids

Fritidset ligger i samma byggnad som Flerohopps skola och förskola, vilket underlättar samarbetet mellan de olika enheterna och ger barnen [...]

  Flerohopps förskola

“En förskola i kreativ förvandling” Flerohopps förskola består av 2 avdelningar, Ekorren och Haren som har barn i åldrarna 1-5 [...]

  Flygsfors förskola

Välkommen till en förskola där vi sätter barnet i fokus! Flygsfors förskola ligger i ett naturskönt område på landet. Förskolan [...]

  Förskolan Guldgruvan

På mångkulturella Guldgruvan jobbar vi mycket med språket. Vi använder dokumentation för att synliggöra vår verksamhet så att alla lättare [...]

  Gammelgårdens förskola

På Gammelgården har vi fyra avdelningar, två för barn 1-3 år och två avdelningar för barn 3-5 år. Vi grupperar [...]

  Gazellens förskola

Förskolan består av två hus med två avdelningar i varje. Hos oss finns en stor härlig gård med egen skog. [...]

  Hanemålagårdens förskola

VÄLKOMMEN TILL HANEMÅLAGÅRDENSFÖRSKOLA. Vår vision är, Trygghet, glädje, lek och delaktighet i en lärande och undervisande miljö, med engagerade lärare, [...]

  Hanemålaskolans fritids

Våra fritidshem på Hanemålaområdet tar emot barn före och efter skolan. Vi kompletterar skolan samt erbjuder en meningsfull fritid och [...]

  Högabergs förskola

Högabergs förskola har 3 avdelningar. En avdelning Lejonet med 18 barn, i ålder 2-5, den har en engelsktalande pedagog, som [...]

  Kristvallabrunn fritids

Regnbågen är ett åldersblandat fritids i åldrarna 6-12 år. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga, uppleva glädje [...]

  Kristvallabrunns förskola

Förskolan Brunnen har en avdelning med barn 1-5 år. Vi finns i samma lokaler som skolan i Kristvallabrunn. Kristvallabrunnsskolans förskola

  Ljunghaga förskola

“En förskola i kreativ förvandling” Ljunghaga förskola består av 4 avdelningar, Snäckan, Pärlan, Musslan och Korallen som har barn i [...]

  Madesjö förskola

Välkommen till en förskola där vi sätter barnet i fokus! Madesjö förskola ligger i ett lugnt område med närhet till [...]

  Madesjöskolans fritids

Madesjöskolan ligger centralt i Madesjö och de tre fritidsavdelningarna ligger i skolan eller i fristående byggnader i anslutning till skolan. [...]

  Montessori

Med Montessoripedagogiken som grund skapar vi en inspirerande och strukturerad miljö som tar tillvara på barnens inneboende upptäckarglädje och skaparkraft.

  Naturförskolan

Välkommen till Naturförskolan. Vår vision är, Trygghet, glädje, lek och delaktighet i en lärande och undervisande miljö, med engagerade lärare, [...]

  Orrefors förskola

Orrefors förskola ligger i ett lugnt område med närhet till skola och natur. Vi är en mångkulturell förskola med 30 [...]

  Pingstliljans förskola

Pingstliljan är en kristen ekumenisk förskola som har funnits sedan 1989. Vi finns mitt i centrala Nybro och har gångavstånd [...]

  Vitsippans förskola

Välkommen till Vitsippans förskola. Vår vision är, Trygghet, glädje, lek och delaktighet i en lärande och undervisande miljö, med engagerade [...]

  Åkrahälls Förskola

Förskolan åkrahäll består av 4 avdelningar, Gula, Röda, Gröna och Blåa som har barn i åldrarna 1-5 år.

  Örsjö förskola

Örsjö förskola ligger i samma byggnad som skolan och fritidshemmet i Örsjö, vilket skapar en närhet och helhet för barn [...]