FörskolaFritidswebben

FörskolaFritidswebben är vår e-tjänst där du ansöker och utför alla dina barnomsorgsärenden. För att logga in behöver du ha e-legitimation (BankID, Mobilt BankID eller Telias certifikat).

Du som inte är folkbokförd i Nybro kommun och vill ansökan om barnomsorg, väljer att ansöka på FörskolaFritidswebben utan att loggan in med e-legitimation.

 Till FörskolaFritidswebben Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2020-08-01 | skapad: 2017-10-05

Barnomsorg

  Corona och covid-19

Lärande- och kulturförvaltningen har under vårterminen 2020 på olika sätt anpassat sin verksamhet i kommunens förskolor efter myndigheternas råd och [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]