FörskolaFritidswebben

FörskolaFritidswebben är en tjänst där du har möjlighet att utföra barnomsorgsärenden oavsett tid på dygnet. Exempelvis ansöka om plats på förskola och fritidshem, lämna schema, uppge inkomst, säga upp plats på förskola eller fritidshem med mera.

För att logga in behöver du ha e-legitimation (BankID, Mobilt BankID eller Telias certifikat).

 Till FörskolaFritidswebben Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2017-10-05

Barnomsorg

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvällsöppen förskola

Nybro kommuns kvällsöppna förskola finns på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan 18.00 är berättigade [...]

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Öppna förskolan

Öppna förskolan är en frivillig verksamhet, som är tänkt att vara en träffpunkt för barn och vuxna. Hit kan föräldrar [...]