Vad tycker du om vår verksamhet?

Vi behöver veta vad du tycker om den verksamhet som ditt barn vistas i. Dina synpunkter är viktiga för oss för att vi ska kunna göra verksamheten bättre där det behövs.

Under perioden 12 november till 14 december kommer vi därför att genomföra en enkätundersökning med alla föräldrar/vårdnadshavare som har barn i förskola, förskoleklass, fritidshem eller grundskola i Nybro kommun.

Enkäten tar upp frågor om trivsel, inflytande och delaktighet, trygghet och annat som berör hur du som förälder/vårdnadshavare upplever att verksamheten bemöter dig och ditt barn.

Om du har flera barn, eller ditt barn går i flera verksamheter t.ex. förskoleklass och fritidshem, ber vi dig besvara båda/flera av enkäterna. Via länkarna kommer du till respektive enkät.

 Enkät för förskola

 Enkät för förskoleklass

 Enkät för fritidshem

 Enkät för grundskola årskurs 1-9

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vad tycker du om vår verksamhet?

Datum för publicering | skapad: 2018-11-12
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 6642 - kategori: 157

Barnomsorg

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]

  Öppna förskolan

Öppna förskolan är en frivillig verksamhet, som är tänkt att vara en träffpunkt för barn och vuxna. Hit kan föräldrar [...]