Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn ska gå i ett familjedaghem använder du Nybro kommuns webbtjänst Dexter.

I Nybro kommun finns även två privata, enskilda, familjedaghem.
Upplysningar om hur du gör för att söka plats för ditt barn i dessa familjedaghem får du genom att kontakta

Pia Gliving
Telefon: 0481-186 78
E-post:  pia.gliving@telia.com
Adress: Skrindvägen 4, 382 46 NYBRO

Malin Ericson
Telefon: 0702-70 30 85
E-post:  malin.ericson.85@telia.com
Adress: Knappsmåla 109, 382 97 ÖRSJÖ

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Familjedaghem

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-18 | skapad: 2014-11-26
Webbredaktör: Malin Åkesson | malin.akesson@nybro.se
Id: inlägg: 2042 - kategori: 157

Barnomsorg

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]

  Öppna förskolan

Öppna förskolan är en frivillig verksamhet, som är tänkt att vara en träffpunkt för barn och vuxna. Hit kan föräldrar [...]