Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn ska gå i ett familjedaghem använder du Nybro kommuns webbtjänst FörskolaFritidswebben..

I Nybro kommun finns även två privata, enskilda, familjedaghem.
Upplysningar om hur du gör för att söka plats för ditt barn i dessa familjedaghem får du genom att kontakta

Pia Gliving
Telefon: 0481-186 78
E-post:  pia.gliving@telia.com
Adress: Skrindvägen 4, 382 46 NYBRO

Malin Ericson
Telefon: 0702-70 30 85
E-post:  malin.ericson.85@telia.com
Adress: Knappsmåla 109, 382 97 ÖRSJÖ

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Familjedaghem

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-13 | skapad: 2014-11-26

Barnomsorg

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]