Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn.

I korthet innebär barnomsorgspengen att en kommun kan ge bidrag till enskilda familjedaghem, flerfamiljssystem och andra pedagogiska verksamhetsformer.
En förutsättning för att verksamheten ska kunna få kommunalt bidrag är att den har godkänts av kommunen.

Kontakta Lärande- och  kulturförvaltningen om du har frågor om barnomsorgspeng.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Barnomsorgspeng

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2014-11-20
Webbredaktör: Malin Åkesson | malin.akesson@nybro.se
Id: inlägg: 1851 - kategori: 157

Barnomsorg

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]

  Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]

  Öppna förskolan

Öppna förskolan är en frivillig verksamhet, som är tänkt att vara en träffpunkt för barn och vuxna. Hit kan föräldrar [...]