Barn och Utbildning

I Nybro kommun arbetar vi för att alla elever ska få de förutsättningar som krävs för nå kunskapsmålen i skolan.
Vi erbjuder en trygg och stabil skolmiljö med behörig och professionell personal. Vi är utnämnda till tredje bästa skolkommun.

Aktuellt