RINK – Regional Inkubation för företag i länet

Kalmar Science Park Inkubator har genom EU:s strukturfonder beviljats medel till projektet RINK, Regional Inkubation. RINK ska göra det möjligt för fler företag i fler kommuner i Kalmar län att få tillgång till en etablerad inkubatorsprocess som är ett verktyg för affärsutveckling i företaget. Den 4 juni hade vi ett uppstartsmöte med representanter från alla kommunerna i samarbetet!

Projektets primära målgrupp utgörs av unga, nya samt igångvarande SME-företag med utvecklingsidéer, tillväxtpotential och gärna ett innovativt erbjudande. Genom inkubatorprocessen erhåller företagen ett stöd för att utveckla företagets affärsidé, mål och strategier och förbereds för att kunna bli ett skalbart växande företag. Företagen har stöd av affärsutvecklare, experter och har tillgång till företagsnätverk och kontaktvägar till finansiärer.

RINK är uppdelat i två underprojekt:

1. RINK – Regional Inkubation
Delprojektet RINK är ett sätt att regionalisera inkubatorfunktionen och innebär ett samarbete med kommunerna Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Genom Atrinova kan även företag i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås erbjudas deltagande i Kalmar Science Park Inkubator och därigenom möjlighet att skapa tillväxt i regionen.

2. e-Boost
e-Boost erbjuder ett riktat affärsstöd till unga företag med affärsidéer inom e-tjänster och digitala marknader. Exempel på detta är e-handlare, e-tjänster och teknikföretag inom digitala affärer. E-boost riktar sig främst till tidiga och unga företag som med hjälp av affärsutvecklare och experter inom digitala marknader kommer att stödja deras utveckling. e-Boost kommer att arbeta nära e-handelsklustret E-commerce som är en del av Kalmar Science Park, för att dra nytta av den erfarenhet och kompetens som finns hos de etablerade e-handelsföretag och kontakter till experter som klustret byggt upp och förmedla detta till e-Boostföretagen.

I projektet kommer deltagande företag träffa affärsutvecklare och delta i möten vid Kalmar Science Park Incubator i Kalmar. Även web-mötesteknik kommer användas för att hålla distansmöten.

Projektet riktar sig till de kommuner som är anslutna till projektet. Finns det företag från andra kommuner som är intresserade av Kalmar Science Parks inkubatorfunktion så går det bra att höra av sig för att se om möjligheter finns att ansluta sig på annat sätt.

Kommuner som är anslutna till projektet:
– Borgholm
– Emmaboda
– Kalmar
– Mörbylånga
– Nybro
– Torsås
– Genom Atrinova kan även företag i Högsby, Mönsterås och Oskarshamn erbjudas deltagande i Kalmar Science Park Incubator.

*En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö! (Utdrag från branschföreningen SISP:s stadgar). 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: RINK – Regional Inkubation för företag i länet

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-09 | skapad: 2019-10-07

Starta företag

  Företagslots

Näringslivsenheten - din företagslots Företagslotsen är en kommunal service som fungerar som en länk mellan företagare och kommun, en väg [...]

  Vägledning i ditt företagande

Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag eller [...]

  20-05-07 Starta eget träff

Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Ung NyStart

Skola - Näringsliv är ett stort område och hela kommunen arbetar på olika sätt med dessa frågor. En viktig del [...]