Företagsstöd och nätverk

Det finns ett stort antal organisationer, myndigheter med flera som erbjuder stöd till dig som företagare. Här hittar du en översikt över ett antal alternativa vägar att gå.

 ALMI
Rådgivning och finansiering.

 Connect Sverige

Stöd och rådgivning för entreprenörer och tillväxtbolag.

 Coompanion
Företagsrådgivare som distribuerar innovationscheckar med särskilt fokus på kooperativa företag.

 Drivhuset
Hjälper nya entreprenörer att driva och starta företag.

 Entreprenör Invest
En finansiär som vill bidra till tillväxt och fler jobb på landsbygden.

 Företagarna
Arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Partipolitiskt obundna.

 Landsbygdsmentorerna
Erbjuder kostnadsfri mentorshjälp för butiker i hela Sverige.

 Nybro Företagsgrupp
En lokal företagsgrupp som verkar för det lokala näringslivet.

 Innovationskraft Kalmar Län
Innovationer och förnyelser bland individer och hos små och medelstora företag.

 IUC Kalmar län
Industriellt utvecklingscentrum. Arbetar med företagsutveckling och yrkeshögskoleutbildning.

 Nyföretagarcentrum
Jobbar med att stötta nyföretagare.

 Regionförbundet
Arbetar på olika sätt för att stötta företagens utveckling, bland annat genom stöd direkt till företaget.

 Svenskt Näringsliv
En nationell organisation som arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning.

 Tekniknod Sydost
Tekniknoden ska fungera som ett nav mellan olika resurser hos Linneaus Technical Center (forskarresurser, studenter, exjobb, etc.) och mellan ett eller flera företag i Linnéregionen, som samverkar i projekt kring teknikplattformar.

 Tillväxtverket
Stödjer utveckling av företag och har insatser för företag inom bland annat affärsutveckling, kapitalförsörjning och enklare företagande.

 Verksamt.se
För dig som driver eller vill starta företag. Ett samarbete mellan Bolagsverket,
Skatteverket och Tillväxtverket.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Företagsstöd och nätverk

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-24 | skapad: 2014-10-13
Webbredaktör: Susanne Persson | susanne.persson@nybro.se
Id: inlägg: 611 - kategori: 101

Starta företag

  2017-10-12 Starta eget kurs

Utbildningen för dig som funderar på att starta egen verksamhet. Du får inblick i företagsvärlden och vad som krävs för [...]

  Företagslots

Näringslivsenheten - din företagslots Företagslotsen är en kommunal service som fungerar som en länk mellan företagare och kommun.   Med [...]

  Vägledning i ditt företagande

I samarbete mellan de regionala företagsfrämjarna NyföretagarCentrum Kalmarsund, Connect Region Sydost och Kalmarsund Promotion erbjuder vi: Kostnadsfri, konfidentiell och objektiv [...]

  Nätverk

Vi vill bidra med att skapa plattformen för att möta andra företagare som står inför liknande möjligheter. Vi hjälper varandra [...]

  Ung NyStart

Skola - Näringsliv är ett stort område och hela kommunen arbetar på olika sätt med dessa frågor. En viktig del [...]