Länkar till företagsstöd och nätverk

Det finns ett stort antal organisationer, myndigheter med flera som erbjuder stöd till dig som företagare. Här hittar du en översikt över ett antal alternativa vägar att gå.

 ALMI
Rådgivning och finansiering.

 Coompanion
Företagsrådgivare som distribuerar innovationscheckar med särskilt fokus på kooperativa företag.

 Drivhuset
Hjälper nya entreprenörer att driva och starta företag.

 Entreprenör Invest
En finansiär som vill bidra till tillväxt och fler jobb på landsbygden.

 Företagarna
Arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Partipolitiskt obundna.

 Landsbygdsmentorerna
Erbjuder kostnadsfri mentorshjälp för butiker i hela Sverige.

 Nybro Företagsgrupp
En lokal företagsgrupp som verkar för det lokala näringslivet.

 IUC Kalmar län
Industriellt utvecklingscentrum erbjuder kompetensutveckling för teknik och  miljöbranschen

 Nyföretagarcentrum
Nybro kommun erbjuder via  Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag och för dig som vill utveckla ditt företag.

 Region Kalmar län 
Arbetar på olika sätt för att stötta företagens utveckling, bland annat genom stöd direkt till företaget.

 Skatteverket.se

 Svenskt Näringsliv
En nationell organisation som arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning.

 Tillväxtverket
Stödjer utveckling av företag och har insatser för företag inom bland annat affärsutveckling, kapitalförsörjning och enklare företagande.

 Verksamt.se
För dig som driver eller vill starta företag. Ett samarbete mellan Bolagsverket,
Skatteverket och Tillväxtverket.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Länkar till företagsstöd och nätverk

Datum för publicering | skapad: 2019-11-13

Starta företag

  Företagslots

Näringslivsenheten - din företagslots Företagslotsen är en kommunal service som fungerar som en länk mellan företagare och kommun, en väg [...]

  Vägledning i ditt företagande

Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag eller [...]

  20-05-07 Starta eget träff

Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Ung NyStart

Skola - Näringsliv är ett stort område och hela kommunen arbetar på olika sätt med dessa frågor. En viktig del [...]