Frysar och elavbrott

Vid elavbrott undrar många hur man ska hantera sina varor i frysarna. En fråga som ofta ställs är om det finns en fastställd temperaturgräns när livsmedlen blir ”farliga”, men det finns ingen sådan.

Öppna inte frysen!

Om elen kommer tillbaka inom tre dygn har normalt de flesta frysvaror klarat sig. Frysboxar klarar matvarorna längre än frysskåp.

Ställ ut kylvarorna!

Finns det ett ouppvärmt utrymme i huset (källare, vind, veranda) kan de flesta kylvaror förvaras där så länge temperaturen i utrymmet är lägre än 8°C. Kylvarorna kan naturligtvis förvaras utomhus eller i uthus så länge det inte blir varmare, om man sätter dem i en stadig låda som skyddar mot fåglar och möss.

Flytta frysvarorna eller hela frysen!

Har du tillgång till fungerande frys hos släkt och vänner, försök flytta över så mycket som möjligt av dina frysvaror dit. Har du möjlighet är bästa lösningen att flytta hela frysen dit.

Kontakta ditt försäkringsbolag!

Ersättning kan utgå för förstörda matvaror och förstörd utrustning.

När elen har kommit tillbaka

Vilt- och nötkött som tinat kan frysas in igen om du i övrigt bedömer att det är friskt, men inte fläskkött. Fetare mat har kortare hållbarhet. Laga till så mycket som möjligt av tinade råvaror och frys in igen. Se till att torka torrt och rengöra noga innan du startar frysen igen!

Var vaksam mot vattenskada!

När kyl och frys tinar läcker det ut vatten. Ta hand om vattnet och torka torrt. Annars finns risk för vattenskador och du får värre problem än förstörda matvaror.

Omhändertagande av förstörda matvaror

Lägg mindre mängder väl förpackade i soptunnan i avvaktan på ordinarie hämtning eller om du har en varmkompost, lägg det där. Bor du i hyreslägenhet kontakta din hyresvärd.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2014-10-28

Livsmedel - Näringsliv

  Frysar och elavbrott

Vid elavbrott undrar många hur man ska hantera sina varor i frysarna. En fråga som ofta ställs är om det [...]

  Matförgiftning

Varje år drabbas uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftningar. Hälften av dem som blir matförgiftade, blir sjuka [...]