Allmänt om livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Nybro kommun måste vara registrerade hos Myndighetsnämnden.

Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten.

Myndighetsnämnden är den lokala myndighet som utövar kontroll inom livsmedelsområdet. Kontrollen innebär granskning av företagens system för egenkontroll, inspektioner av företagens anläggningar, hantering, hygien och tar stickprover. Livsmedelskontrollen innefattar även registrering av livsmedelsanläggningar och utredningar av klagomål och sjukdomsutbrott orsakade av livsmedel. Myndighetsnämnden ger också vägledning och information till livsmedelsföretagare  och allmänheten om livsmedelslagstiftning och matsäkerhet.

Den centrala kontrollen utövas av Livsmedelsverket och den regionala av Länsstyrelsen.

Dricksvatten är också ett livsmedel. Myndighetsnämnden ansvarar för kontrollen över kommunala vattenverk och andra anläggningar som levererar vatten till livsmedelsanläggningar.

Kontakta oss om du:

  • planerar att starta nytt livsmedelsföretag, ändra storlek eller typ av verksamhet eller ta över befintlig livsmedelsanläggning
  • tillfälligt ska bereda, servera eller sälja livsmedel
  • upphör med din verksamhet eller säljer verksanheten och vill avregistrera den
  • har andra frågor om livsmedelshantering, bestämmelser eller annat som rör livsmedel
  • har blivit sjuk av mat du ätit ute på restaurang eller köpt i en livsmedelsbutik

 Formulär för anmälan om matförgiftning

Relaterat: Blanketter och Kontaktuppgifter för: Allmänt om livsmedel

Datum för publicering | ändrad: 2018-09-11 | skapad: 2014-11-05
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 1204 - kategori: 150

Livsmedel - Näringsliv

  Allmänt om livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Nybro kommun måste vara registrerade hos Myndighetsnämnden. Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer [...]

  Avgifter och riskklassning för livsmedel

Avgifter utgörs av registreringsavgift, årlig kontrollavgift och debitering för extra offentlig kontroll Registreringsavgift Myndighetsnämnden tar ut en handläggningsavgift för registreringen [...]

  Egenkontroll för livsmedel

Det är du som företagare som ansvarar för att den mat du tillverkar, serverar och säljer är säker och att [...]

  Frysar och elavbrott

Vid elavbrott undrar många hur man ska hantera sina varor i frysarna. En fråga som ofta ställs är om det [...]

  Information för livsmedelsföretag

Myndighetsverksamheten har tagit fram informationsmaterial, för att hjälpa företagare att få reda på vilka krav som livsmedelslagen ställer vid uppstart [...]

  Märkning av livsmedel

När du som konsument ska bilda dig en uppfattning om en varas kvalitet är märkningen av största vikt. Speciellt viktigt [...]

  Matförgiftning

Varje år drabbas uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftningar. Hälften av dem som blir matförgiftade, blir sjuka [...]