Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår.
I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan.
I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår med tillhörande terminalområde.
Spåren är främst avsett för industri-, gods och virkestransporter.

Järnvägsinfrastrukturen är öppen för järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med såväl Trafikverket som Nybro kommun.

 Järnvägsnätbeskrivning för industrispår – PDF (135 kB)

  Trafiksäkerhetsinstruktioner för industrispår – PDF (108 KB)

 

Orreforsbanans industrispår (Västra industrispåret)
Orreforsbanans industrispår är drygt 2000 m och ansluter från Nybro driftplatsdel till anläggningarna vid Stena Stål AB och Smurfit Kappa AB. Sträckan är inte elektrifierad.

  Orreforsbanans industrispår översikt – PDF-fil (2 MB)

  Orreforsbanans industrispår del 1 – PDF-fil (439 kB)

  Orreforsbanans industrispår del 2 – PDF-fil (204 kB)

Fredrikslunds industrispår (Östra industrispåret)
Fredrikslunds industrispår ligger vid Fredrikslunds driftsplatsdel och är knappt 1000 meter långt samt ett stickspår om ca 500 m. Sträckan är elektrifierad fram till terminalområdet. Här finns intilliggande asfalterade och grusade upplagsytor om ca 75 000 m2.
Terminalområdet är öppen för de företag som har avtal med kommunen.

  Fredrikslunds industrispår – PDF-fil (123 kB)

 

Fredrikslunds kombiterminal

Fredrikslunds kombiterminal ligger i anslutning till  industrispåret

  Nybro kombiterminal Fredrikslund – PDF-fil (2 MB)

 

 

 

kombiterminalen växel

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Industrispår och kombiterminal

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2014-11-13

Service för företagare

  Företagslots

Näringslivsenheten - din företagslots Företagslotsen är en kommunal service som fungerar som en länk mellan företagare och kommun, en väg [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Lokaler och mark

Vi använder oss av Objektvision för att nå ut med lediga lokaler och mark, både från privata fastighetsägare och kommunens [...]

  Vägledning i ditt företagande

Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag eller [...]

  Läkemedelsförsäljning

Försäljning av vissa receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket innan försäljning påbörjas. Tillsyn och kontroll Kommunen genomför tillsyn enligt alkohollagen [...]

  Privata fastighetsägare

Du som är fastighetsägare i Nybro Kommun, vill du också vara med på sidan? Kontakta oss: naringsliv@nybro.se. Agona Fastigheter AB, [...]

  Serveringstillstånd

Servering av alkoholdrycker kan ske till allmänhet eller till slutna sällskap. Tillståndet kan gälla tillsvidare eller tillfälligt. Innan servering påbörjas [...]

  Tobaksförsäljning

Försäljning av tobaksvaror skall anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas. På försäljningsstället ska egenkontroll genomföras enligt egenkontrollprogram. Tillsyn och kontroll [...]