Transtorp – Mark för verksamheter

Transtorps verksamhetsområde är vårt mest centralt belägna större verksamhetsområde. Läget nära Nybro centrum och längs en väl trafikerad väg ger ett bra skyltläge. Den totala ytan är ca  220 000 m² och kan styckas av efter eget önskemål.

Detaljplan

Här gäller detaljplan D 181, 2009-12-29 där en mindre del tillåter kontor, trafikövningsplats, ej störande industri samt utbildning för högre nivå än grundskola, medan den större delen tillåter industri. Som mest får 40% av fastighetsarean  bebyggas, högsta tillåtna byggnadshöjd är 10-15 meter beroende på vilken del av området det gäller.  Alla gällande detaljplaner finns nu samlade på en sida,   Gällande detaljplaner.

El, vatten, avlopp och fjärrvärme

För information om vatten, avlopp, el och fjärrvärme kontakta  Nybro energi.

Översiktskarta för verksamhetsområden i Nybro stad

Översiktskarta för verksamhetsområden i Nybro stad

 

Tillgänglig mark för verksamheter i Transtorp

Tillgänglig mark för verksamheter i Transtorp

 

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Transtorp – Mark för verksamheter

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2014-11-10

Mark för verksamheter - Näringsliv

  Brunnen - Mark för verksamheter

Fastigheten Brunnen ligger centralt strax norr om Nybro centrum precis intill Kährs golvfabrik. Fastigheten är ca 2 300 m². Vatten, [...]

  Hammaren - Mark för verksamheter

Kvarteret Hammaren är ett verksamhetsområde vid Mossvägen nära Åkrahällskolan. Närheten till Norra vägen ger ett bra läge för skyltar och [...]

  Mejseln - Mark för verksamheter

Verksamhetsområdet Mejseln ligger i ett logistiskt bra läge intill nya kombiterminalen. Områdets totala yta är ca 17 400 m². Ingen [...]

  Stinsen - Mark för verksamheter

Stinsen är ett område strax söder om Nybro centrum, intill Resecentrum och stationen. Längs med området rinner Bolanders bäck och [...]

  Transtorp - Mark för verksamheter

Transtorps verksamhetsområde är vårt mest centralt belägna större verksamhetsområde. Läget nära Nybro centrum och längs en väl trafikerad väg ger [...]