Stinsen – Mark för verksamheter

Stinsen är ett område strax söder om Nybro centrum, intill Resecentrum och stationen. Längs med området rinner Bolanders bäck och man har utsikt över vackra Bolanders park som belönades med Elmia park inspira – årets park 2015-2016 och FFS Sveriges stadsträdgårdsmästares kommunpris 2015. Området är avsett för kontor och hotell. Fastigheten är 1 514 m².

Detaljplan

Här gäller detaljplan D 210, 2107-09-04 som tillåter bostäder, kontor och hotell, högsta tillåtna byggnadshöjd är 21 m. För mer information, se kommunens sida för  Mark till försäljning.

El, fjärrvärme, vatten och avlopp

För information om vatten, avlopp, el och fjärrvärme kontakta  Nybro energi.

Ledig mark för verksamhet i kvarteret Stinsen

Ledig mark för verksamhet i kvarteret Stinsen

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Stinsen – Mark för verksamheter

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-04 | skapad: 2014-11-10

Mark för verksamheter - Näringsliv

  Brunnen - Mark för verksamheter

Fastigheten Brunnen ligger centralt strax norr om Nybro centrum precis intill Kährs golvfabrik. Fastigheten är ca 2 300 m². Vatten, [...]

  Hammaren - Mark för verksamheter

Kvarteret Hammaren är ett verksamhetsområde vid Mossvägen nära Åkrahällskolan. Närheten till Norra vägen ger ett bra läge för skyltar och [...]

  Mejseln - Mark för verksamheter

Verksamhetsområdet Mejseln ligger i ett logistiskt bra läge intill nya kombiterminalen. Områdets totala yta är ca 17 400 m². Ingen [...]

  Stinsen - Mark för verksamheter

Stinsen är ett område strax söder om Nybro centrum, intill Resecentrum och stationen. Längs med området rinner Bolanders bäck och [...]

  Transtorp - Mark för verksamheter

Transtorps verksamhetsområde är vårt mest centralt belägna större verksamhetsområde. Läget nära Nybro centrum och längs en väl trafikerad väg ger [...]