Hammaren – Mark för verksamheter

Kvarteret Hammaren är ett verksamhetsområde vid Mossvägen nära Åkrahällskolan. Närheten till Norra vägen ger ett bra läge för skyltar och transporter. Den totala ytan är ca 9 600 m².

Detaljplan

Detaljplanen tillåter handel och lätt industri. Detaljplan D 197. För mer information se kommunens sida för  Mark till försäljning.

Vatten, avlopp, el och fjärrvärme

För frågor om vatten, avlopp, el och fjärrvärme kontakta  Nybro energi.

Hammaren inzoom

Tillgänglig mark för verksamheter i kvarteret Hammaren.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Hammaren – Mark för verksamheter

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-04 | skapad: 2014-11-10

Mark för verksamheter - Näringsliv

  Brunnen - Mark för verksamheter

Fastigheten Brunnen ligger centralt strax norr om Nybro centrum precis intill Kährs golvfabrik. Fastigheten är ca 2 300 m². Vatten, [...]

  Hammaren - Mark för verksamheter

Kvarteret Hammaren är ett verksamhetsområde vid Mossvägen nära Åkrahällskolan. Närheten till Norra vägen ger ett bra läge för skyltar och [...]

  Mejseln - Mark för verksamheter

Verksamhetsområdet Mejseln ligger i ett logistiskt bra läge intill nya kombiterminalen. Områdets totala yta är ca 17 400 m². Ingen [...]

  Stinsen - Mark för verksamheter

Stinsen är ett område strax söder om Nybro centrum, intill Resecentrum och stationen. Längs med området rinner Bolanders bäck och [...]

  Transtorp - Mark för verksamheter

Transtorps verksamhetsområde är vårt mest centralt belägna större verksamhetsområde. Läget nära Nybro centrum och längs en väl trafikerad väg ger [...]