Brunnen – Mark för verksamheter

Fastigheten Brunnen ligger centralt strax norr om Nybro centrum precis intill Kährs golvfabrik. Fastigheten är ca 2 300 m².

Vatten, avlopp, el och fjärrvärme

För frågor om vatten, avlopp, el och fjärrvärme kontakta  Nybro energi.

Detaljplan

Detaljplanen medger föreningslokaler och service, hantverk, lättare industri och kontor i högst två våningar. För mer information, se kommunens sida för  Mark till försäljning.

Översiktskarta för verksamhetsområden i Nybro stad

Översiktskarta för verksamhetsområden i Nybro stad

 

Tillgänglig mark för verksamheter i kvarteret Brunnen.

Tillgänglig mark för verksamheter i kvarteret Brunnen.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Brunnen – Mark för verksamheter

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-04 | skapad: 2014-11-10

Mark för verksamheter - Näringsliv

  Brunnen - Mark för verksamheter

Fastigheten Brunnen ligger centralt strax norr om Nybro centrum precis intill Kährs golvfabrik. Fastigheten är ca 2 300 m². Vatten, [...]

  Hammaren - Mark för verksamheter

Kvarteret Hammaren är ett verksamhetsområde vid Mossvägen nära Åkrahällskolan. Närheten till Norra vägen ger ett bra läge för skyltar och [...]

  Mejseln - Mark för verksamheter

Verksamhetsområdet Mejseln ligger i ett logistiskt bra läge intill nya kombiterminalen. Områdets totala yta är ca 17 400 m². Ingen [...]

  Stinsen - Mark för verksamheter

Stinsen är ett område strax söder om Nybro centrum, intill Resecentrum och stationen. Längs med området rinner Bolanders bäck och [...]

  Transtorp - Mark för verksamheter

Transtorps verksamhetsområde är vårt mest centralt belägna större verksamhetsområde. Läget nära Nybro centrum och längs en väl trafikerad väg ger [...]