Tor 2 och 3 – Mark för flerbostadshus

Tor 2 är en fastighet mitt i Nybro med närhet till allt. Fastigheten är cirka 3 000 m² , planändring pågår,och utgör idag parkering bakom Kulturhuset Kristallen. Detaljplanen medger byggnation av flerbostadshus i högst tre våningar.

Inom ett par hundra meters radie finns Kulturhuset Kristallen, Bibliotek och Simhall/gym. Även till centrum med handel och service samt till stationen tar du dig till fots på ett par minuter.

DETALJPLAN

Bostadsändamål,  högst 3 våningar, se detaljplan s 26. Alla gällande detaljplaner finns nu samlade på en sida,   Gällande detaljplaner

VATTEN, AVLOPP, EL OCH FJÄRRVÄRME

För information om vatten, avlopp, el och fjärrvärme kontakta  Nybro energi.

Översiktskarta för ledig mark avsedd för flerbostadshus i Nybro stad.

Mark för flerbostadshus bakom Kristallen i Nybro i kvarteret Tor.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Tor 2 och 3 – Mark för flerbostadshus

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-16 | skapad: 2017-01-11
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 4811 - kategori: 155

Mark för flerbostadshus - Näringsliv