Idehultsgården 2 – Mark för flerbostadshus

Idehultsgården 2 är en fastighet avsedd för radhus eller parhus. Fastigheten ligger drygt 2 km nordväst om Nybro centrum. Det finns goda förbindelser med gång- och cykelvägar. Idehultsgården 2 ligger intill en gammal gårdsmiljö, som utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. Den totala ytan är ca 3 150 m².

Vatten, avlopp, el och fjärrvärme

För frågor om vatten, avlopp, el och fjärrvärme kontakta  Nybro energi.

Detaljplan

Bostadsändamål för parhus/radhus, största byggnadsarea 800 m², högst 2 våningar, se detaljplan D 116, 2004-01-08. För mer information, se kommunens sida för  Mark till försäljning.

Mark för flerbostadshus, Idehultsgården, Madesjö

Mark för flerbostadshus, Idehultsgården, Madesjö

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Idehultsgården 2 – Mark för flerbostadshus

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-04 | skapad: 2014-11-10

Mark för flerbostadshus - Näringsliv