Mark för flerbostadshus - Näringsliv

  Vårdaren - Mark för flerbostadshus

Sedan vår fastighetsavdelning bolagiserats och övergått till det kommunala bostadsbolaget pågår en utredning om vilka fastigheter som ska gå över [...]

Id: kategori: 155