Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en mätning. Fastighetsägare till hyreshus och bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha rutiner för radon, vilket regleras genom miljöbalken. Även förskolor, skolor och andra allmänna lokaler har krav på att veta om det finns förhöjda radonvärden i deras lokaler. Även småhusägare bör för sin egenskull göra en mätning.

Mätning

Folkhälsomyndigheten har satt ett riktvärde på radongashalten på 200 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter) luft. En radonmätning i hemmet görs lättast genom att man placerar ut två ”spårfilmsdosor” i de rum man vistas mest i, vanligen sovrummet och vardagsrummet. Mätningen ska pågå minst i två månader mellan oktober och april. Det går att göra korttidsmätningar under  7-12 dagar, men de är inte helt tillförlitliga. Samhällsbyggnad har avtal med Landauer Nordic, som erbjuder rabatterade mätningar till Nybro kommuns invånare.

Du kan mäta radon i din bostad genom att köpa radondosor från ett ackrediterat (godkänt) mätlaboratorium. Mätningen ska pågå under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Dosor för radonmätning kan du beställa hos ett av de  mätlaboratorier som är ackrediterade, det vill säga godkända, för undersökningar på inomhusluft av Swedac (en myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga).

Åtgärder mot för höga radonhalter

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m³ luft i inomhusluften bör du sanera huset. För att kunna välja den bästa åtgärden, tekniskt och ekonomiskt, måste man ta reda på varifrån och hur radonet kommer in i rumsluften. De vanligaste metoderna för att sänka radonhalten i befintliga hus är att täta sprickor i huset, att se över ventilationssystemet eller att installera en radonsug. Som regel anlitas en konsult för ta fram ett förslag för att sanera radonet.

Bidrag för radonsanering upphör

  Svensk författningssamling SFS 2014-1552 – PDF (18 kB)

Mer information om radon

 Folkhälsomyndigheten

 Länsstyrelsen

 Boverket

 Strålsäkerhetsmyndigheten

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Radon

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-12 | skapad: 2014-10-29
Webbredaktör: Lise Svensson | lise.svensson@nybro.se
Id: inlägg: 969 - kategori: 149

Hälsoskydd - Näringsliv

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till Myndighetsnämnden. Anmälan ska [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]