Djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Bor du inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser och vill ha lantbruksdjur eller giftig/farlig orm behöver du ha tillstånd från miljö- och byggnämnden i Nybro kommun. Är du osäker på om just ditt djur omfattas, är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnad för en diskussion.

Du behöver ansöka om tillstånd om du vill ha:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Giftig eller farlig orm

  Lokala hälsoskyddsföreskrifter – PDF-fil (351 kB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-10 | skapad: 2014-10-28
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 964 - kategori: 149

Hälsoskydd - Näringsliv

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden. [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]