Serveringstillstånd

Servering av alkoholdrycker kan ske till allmänhet eller till slutna sällskap. Tillståndet kan gälla tillsvidare eller tillfälligt. Innan servering påbörjas måste en ansökan lämnas in till kommunen och ett tillstånd beviljas.

  Förklaring av begreppet slutet sällskap – PDF-fil (13 kB)

Uppfylls följande punkter behövs inget tillstånd:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- och lättdrycker.

I alkohollagen läggs stor vikt vid personlig lämplighet hos sökanden och att serveringen inte medför servering till minderårig eller överservering. Sökandes kunskaper i alkohollagen prövas genom webbaserat  kunskapsprov.

Lokalerna ska vara lämpliga och godkännas av Räddningstjänsten. Lagad mat ska erbjudas under hela serveringstiden och köket ska vara tillräckligt utrustat för att tillaga eller tillreda maten och godkännas enligt livsmedelslagen.

Folkölsförsäljning

Vid försäljning eller servering av folköl skall anmälan göras till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas. Egenkontroll ska genomföras enligt egenkontrollprogram.

Tillsyn och kontroll

Kommunen genomför tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroller enligt lagen om vissa receptfria läkemedel enligt en årlig tillsynsplan. Kommunen debiterar en årlig avgift för den tillsyn och kontroll som genomförs enligt en fastställd taxa.

Mer information om serveringstillstånd

 Alkohollagen

 Alkoholförordning

 En ny alkohollag (Regeringens proposition)

  Riktlinjer för alkoholservering och serveringstillstånd i Nybro kommun – PDF-fil (119 kB)

  Verksamhets- och tillsynsplan för alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt kontroll av receptfria läkemedel i Nybro. – PDF-fil (205 kB)

  Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd – PDF-fil (347 kB)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Serveringstillstånd

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2014-11-13

För dig som planerar ett evenemang

  Evenemangslots

När du planerar ett evenemang kan du kontakta evenemangslotsen. Lotsen hjälper dig att få kontakt med rätt personer i kommunen [...]

  Serveringstillstånd

Servering av alkoholdrycker kan ske till allmänhet eller till slutna sällskap. Tillståndet kan gälla tillsvidare eller tillfälligt. Innan servering påbörjas [...]