För dig som planerar ett evenemang

  Evenemangslots

När du planerar ett evenemang kan du kontakta evenemangslotsen. Lotsen hjälper dig att få kontakt med rätt personer i kommunen [...]

  Serveringstillstånd

Servering av alkoholdrycker kan ske till allmänhet eller till slutna sällskap. Tillståndet kan gälla tillsvidare eller tillfälligt. Innan servering påbörjas [...]

Id: kategori: 103