Bygglov – Bygglovsguiden

Bygglov

Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men det finns vissa undantag.

I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du ska gå till väga

Du kan se tjänsten som en hjälpreda när du ska utföra byggnadsåtgärder. Den innehåller en förklarande uppslagsdel med begrepp och regler. Du guidas också steg-för-steg genom ansökan/anmälan och kan sedan skriva ut dina blanketter.

 Gå till bygglovsguiden

 

 

 

 • Uppföra ny byggnad eller anläggning
 • Bygga till en byggnad eller en ytterligare våning
 • Att dela en lokal eller lägenhet till fler lokaler eller lägenheter
 • Ändra byggnadens användning
 • Ändra byggnadens utseende och material
 • Sätta upp skyltar på tomtmark eller byggnader
 • Sätta upp plank eller mur
 • Ställa containrar, husvagnar eller tält en längre tid

Om ni är osäkra om en åtgärd kräver bygglov eller en anmälan kontakta handläggaren för rådgivning.

Handlingar för bygglovsansökan

Till en ansökan om bygglov krävs en ansökningsblankett som finns att tillgå i blanketter och oftast följande handlingar:

 • Nybyggnadskarta/situationsplan (karta som visar placering av den nya byggnationen med mått)
 • Fasadritningar (byggnadens yttre)
 • Planritningar (byggnadens rumsfördelning)
 • Sektionsritning (genomskärning av byggnaden)
 • Vem som är kontrollansvarig

En ansökan om bygglov resulterar i att Myndighetsnämnden meddelar ett bygglov eller ett avslag.

Bygglovet innebär att myndigheten har kontrollerat byggnadens placering, utseende samt användbarheten men inte granskat byggnadens tekniska egenskaper.

I bygglovsbeslutet står det vad som krävs för att ett startbesked ska kunna lämnas. För att byggnationen ska få påbörjas krävs ett STARTBESKED.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Bygglov – Bygglovsguiden

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-15 | skapad: 2014-11-25
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 1946 - kategori: 99

Service för företagare

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Företagslots

Näringslivsenheten - din företagslots Företagslotsen är en kommunal service som fungerar som en länk mellan företagare och kommun, en väg [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Vägledning i ditt företagande

Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag och [...]

  Läkemedelsförsäljning

Försäljning av vissa receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket innan försäljning påbörjas. Tillsyn och kontroll Kommunen genomför tillsyn enligt alkohollagen [...]

  Privata fastighetsägare

Du som är fastighetsägare i Nybro Kommun, vill du också vara med på sidan? Kontakta oss: naringsliv@nybro.se. Agona Fastigheter AB, [...]

  Serveringstillstånd

Servering av alkoholdrycker kan ske till allmänhet eller till slutna sällskap. Tillståndet kan gälla tillsvidare eller tillfälligt. Innan servering påbörjas [...]

  Tobaksförsäljning

Försäljning av tobaksvaror skall anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas. På försäljningsstället ska egenkontroll genomföras enligt egenkontrollprogram. Tillsyn och kontroll [...]