Nyfiken på att etablera dig

Nybro kommuns vision:  Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Det innebär att vi jobbar hårt med ständiga förbättringar och är flexibla.

Företagsklimat i framkant
Näringslivet i Nybro kommun består av en intressant mix av företag. Våra kluster är design-, trä- och pappersindustrin. Vi har dessutom en stark transport- och logistiksektor som är viktig för hela regionen. Exempel från näringslivet är golvföretaget Kährs, Smurfit Kappa tillverkare av wellpappförpackningar, Börjes Koncernen verksamma inom transport- och logistiksektorn och Royal Design som via e-handel inreder våra hem.

Intressanta etableringsmöjligheter
I vår kommun finns ett etablerat samarbete med forskning, utveckling och utbildning genom Linnéuniversitetet och BLT i Karlskrona. På Mötesplats Pukeberg pågår en kunskapsintensiv samverkan som ger näring till våra entreprenörer. I kommunen och regionen finns flertalet stödjande funktioner, ett exempel är Regional företagsinkubator och ett annat är IUC, Industriellt utvecklingscentra.

Unikt läge
Kommunen har ett utmärkt strategiskt läge med tillgänglig mark med service i fokus. I arbetsmarknadsregion finns goda pendlingsmöjligheter till närområdet och Greater Copenhagen. Inom 20 minuter finns närmaste flygplats och du når Arlanda, Bromma och andra destinationer.

 

I regionen finns ett varierande utbud av nöje, kultur och arrangemang. Det finns ett aktivt föreningsliv med stor gemenskap. Närheten till natur, sjöar och hav är märkbar. Oavsett om du låter vandringslederna ta dig genom de djupa trolska skogarna eller om du föredrar att klättra i berg finns här tid att leva.

Vill du veta mer?

Kontakta Näringslivschef Maria Faltin på tel 0481-452 08 eller mail  maria.faltin@nybro.se

Datum för publicering | skapad: 2019-12-04

Om Nybros näringsliv

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Näringslivsarbetet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

  Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag [...]

  Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. [...]

  Nyfiken på att etablera dig

Nybro kommuns vision: Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Det innebär att [...]

  Näringslivet i Nybro

Nybro Kommun arbetar för att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar.