Näringslivsarbetet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

Mål
Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv  kommun att verka i. Näringslivsarbetet har som mål och syfte att bidra till;
– företagens tillväxt och utveckling
– att öka tillgången på kompetens
– ett gott företagsklimat
–  att Kommunen ska vara en part till att stärka branscherna handel och besöksnäring

Näringslivsenheten är din företagslots
Företagslotsen är en kommunal service som fungerar som en länk mellan företagare och kommun, en väg in. Med företagslotsen som guide slipper du onödiga omvägar och hittar rätt direkt,. Detta oavsett om du söker information för en företagsetablering, underlätta kommunikationen i myndighetsutövning, letar efter lediga lokaler eller bara vill hitta rätt kontakt i vår kommunala organisation. Målet är att tillhandahålla effektivt och god service

Vi arbetar bland annat med att:

  • Färdigställa industrimark.
  • Förmedla lokaler och mark.
  • Utvärdera och följa upp företagens myndighetsärenden.
  • Informations- och nätverksträffar om exempelvis miljö, livsmedel, upphandling och företagsstöd.
  • Erbjuder vägledning i ditt företagande och hjälper dig med kontaktytor
  • Företagsbesök (cirka ´100 besök/år).

 

Ni kan följa kommunensnäringslivsarbete och aktuella aktiviteter via

 Facebook näringsliv-Nybro kommun.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Näringslivsarbetet

Datum för publicering | skapad: 2020-01-21

Om Nybros näringsliv

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Näringslivsarbetet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

  Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag [...]

  Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. [...]

  Nyfiken på att etablera dig

Nybro kommuns vision: Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Det innebär att [...]

  Näringslivet i Nybro

Nybro Kommun arbetar för att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar.