Näringslivet i Nybro

Nybro kommun som är en del av Kalmar län, har ambitionen att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar. Samverkan mellan kommunerna i regionen är en viktig del av näringslivsutvecklingen och en avgörande faktor om man ska lyckas med att skapa en framgångsrik kommun och region.

I Nybro Kommun har vi idag strax under 2000 företag. Här finns stora och små företag främst inom metall-, design-, trä- och pappersindustrin. Flera av dessa är världsledande inom sina respektive branscher. I Nybro har vi en stark och stor transport- och logistiksektor som är viktig för hela regionen. En växande bransch med stor utvecklingspotential inom detta område är e-handeln.

Småstadsidyllen Nybro har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med riksväg 25, järnväg med både regional- och pendeltågstrafik samt två flygplatser på ett avstånd av tre respektive nio mil.

Kända varumärken

Inom Nybro Kommun finns flera kända varumärken, bland annat Orrefors som är ett av Sveriges starkaste varumärken både nationellt och internationellt sett. På orten Orrefors ser vi nu även nya spännande lösningar i och med att det framgångsrika e-handelsföretaget Royal Design har flyttat hela sitt lager hit. Kährs är en av Europas främsta golvtillverkare och företaget har mer än 150 års erfarenhet av att förädla träråvaran till efterfrågade, exklusiva produkter. Smurfit Kappa är ledande tillverkare av wellpappförpackningar och erbjuder kundanpassade lösningar till bland annat Findus, Absolut och Ängöl. Bribo Mekaniska är ett av de ledande företagen i Sverige när det handlar om avancerade plåtarbeten och de levererar bland annat luftavfuktare till passagerarflygplan från Boeing och europeiska Airbus.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Näringslivet i Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-10-23

Om Nybros näringsliv

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Näringslivsarbetet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

  Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag [...]

  Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. [...]

  Nyfiken på att etablera dig

Nybro kommuns vision: Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Det innebär att [...]

  Näringslivet i Nybro

Nybro Kommun arbetar för att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar.