Mötesplats Pukeberg

Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. Mötesplatsen ska även underlätta samverkan och skapa nätverk samt bli en tydlig och enkel kontaktyta för berörda aktörer

Aktiviteter på Mötesplatsen är t.ex. uppdragsutbildningar, enskilda kurser, seminarier, workshops, temadagar, yrkeshögskoleutbildningar, lunch- och frukostmöten, olika projekt och studentarbeten.

På Mötesplatsen finns initialt företrädare för Linnéuniversitetet, Riksglasskolan, Yrkeshögskolan, Nybro kommun, Glasriket och Nybro Företagsgrupp. Ytterligare aktörer kan tillkomma.

Mötesplatsen är även en av Linnéuniversitetets två noder i Kalmar län för att förmedla kunskap, forskning, kompetens och kontakter till näringslivet vid sidan av Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar och Växjö.

Mötesplatsen har även ett regionalt syfte och uppdrag för de omkringliggande kommunerna och deras näringslivs behov och mål.

Vid frågor: naringsliv@nybro.se 

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-04 | skapad: 2018-12-04

Om Nybros näringsliv

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Näringslivsarbetet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

  Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag [...]

  Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. [...]

  Nyfiken på att etablera dig

Nybro kommuns vision: Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Det innebär att [...]

  Näringslivet i Nybro

Nybro Kommun arbetar för att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar.