Mötesplats Pukeberg

Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. Mötesplatsen ska även underlätta samverkan och skapa nätverk samt bli en tydlig och enkel kontaktyta för berörda aktörer

Aktiviteter på Mötesplatsen är t.ex. uppdragsutbildningar, enskilda kurser, seminarier, workshops, temadagar, yrkeshögskoleutbildningar, lunch- och frukostmöten, olika projekt och studentarbeten.

På Mötesplatsen finns initialt företrädare för Linnéuniversitetet, Riksglasskolan, Yrkeshögskolan, Nybro kommun, Glasriket och Nybro Företagsgrupp. Ytterligare aktörer kan tillkomma.

Mötesplatsen är även en av Linnéuniversitetets två noder i Kalmar län för att förmedla kunskap, forskning, kompetens och kontakter till näringslivet vid sidan av Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar och Växjö.

Mötesplatsen har även ett regionalt syfte och uppdrag för de omkringliggande kommunerna och deras näringslivs behov och mål.

Vid frågor: naringsliv@nybro.se 

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-30 | skapad: 2018-11-28
Webbredaktör: Susanne Stockman | susanne.stockman@nybro.se
Id: inlägg: 6681 - kategori: 100

Om Nybros näringsliv

  Aktuellt för näringslivet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

  Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. [...]

  Näringslivet i Nybro

Nybro Kommun arbetar för att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar.