Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag på hur vi kan behålla och stärka den lokala handeln.

Handels utredningen ska innehålla:

  • Nulägesanalys av marknaden från efterfrågesidan och från utbudssidan
  • Konsumentundersökning
  • SWOT-analys som belyser styrkor/svagheter och hot/möjligheter
  • Förslag på åtgärder
  • Ta hänsyn till det reviderade Stadsmiljöprogrammet

Presentation av handelsutredningen

I februari presenterade Nybro Kommun arbetet mot en ny handelsstrategi. Här kan du läsa presentationen av handels utredningen från HUI (Handelns Utredningsinstitut).

  Handelsutredning Nybro presentation 2 feb 2015 – PDF (2 MB)

  Slutrapport Handelsutredning Nybro 20 Feb 2015 – PDF (5 MB)

  Handelsutredning Vägen till Målet april 2015 – PDF (2 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Handelsutredning

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-21 | skapad: 2015-02-13

Om Nybros näringsliv

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Näringslivsarbetet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

  Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag [...]

  Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. [...]

  Nyfiken på att etablera dig

Nybro kommuns vision: Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Det innebär att [...]

  Näringslivet i Nybro

Nybro Kommun arbetar för att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar.