Aktuellt för näringslivet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

Vi arbetar bland annat med att:

  • Färdigställa industrimark.
  • Förmedla lokaler och mark.
  • Utvärdera och följa upp företagens myndighetsärenden.
  • Informations- och nätverksträffar om exempelvis miljö, livsmedel, upphandling och företagsstöd.
  • Erbjuder vägledning i ditt företagande och hjälper dig med kontaktytor
  • Företagsbesök (cirka 150 besök/år).

Ni kan följa kommunens näringslivsarbete och aktuella aktiviteter via Facebook näringsliv-Nybro kommun.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Aktuellt för näringslivet

Datum för publicering | skapad: 2019-01-30
Webbredaktör: Susanne Stockman | susanne.stockman@nybro.se
Id: inlägg: 863 - kategori: 100

Om Nybros näringsliv

  Aktuellt för näringslivet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

  Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. [...]

  Näringslivet i Nybro

Nybro Kommun arbetar för att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar.