Aktuellt för näringslivet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

Vi arbetar bland annat med att:

  • Färdigställa industrimark.
  • Förmedla lokaler och mark.
  • Utvärdera och följa upp företagens myndighetsärenden.
  • Informations- och nätverksträffar om exempelvis miljö, livsmedel, upphandling och företagsstöd.
  • Erbjuder ett nystartskoncept (Nybros NyStart) till företag som är mellan 0-3 år.
  • Företagsbesök (cirka 150 besök/år).

Näringslivschefen Maria Faltin bloggar om kommunens näringsliv och andra aktuella händelser.

 Följ näringslivsarbetet via vår blogg: naringsliv.nybro.se

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Aktuellt för näringslivet

Datum för publicering | ändrad: 2018-10-01 | skapad: 2014-10-23
Webbredaktör: Susanne Persson | susanne.stockman@nybro.se
Id: inlägg: 863 - kategori: 100

Om Nybros näringsliv

  Aktuellt för näringslivet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

  Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. [...]

  Näringslivet i Nybro

Nybro Kommun arbetar för att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar.