Aktuellt för näringslivet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

Vi arbetar bland annat med att:

  • Färdigställa industrimark.
  • Förmedla lokaler och mark.
  • Utvärdera och följa upp företagens myndighetsärenden.
  • Informations- och nätverksträffar om exempelvis miljö, livsmedel, upphandling och företagsstöd.
  • Erbjuder ett nystartskoncept (Nybros NyStart) till företag som är mellan 0-3 år.
  • Företagsbesök (cirka 150 besök/år).

Näringslivschefen Maria Faltin bloggar om kommunens näringsliv och andra aktuella händelser.

 Följ näringslivsarbetet via vår blogg: naringsliv.nybro.se

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Aktuellt för näringslivet

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-24 | skapad: 2014-10-23
Webbredaktör: Susanne Persson | susanne.stockman@nybro.se
Id: inlägg: 863 - kategori: 100

Om Nybros näringsliv

  Aktuellt för näringslivet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

  Näringslivet i Nybro

Nybro Kommun arbetar för att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar.