Nybro kommun i toppen av nöjda kunder – livsmedelskontroll

Pressmeddelande

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

-Det är glädjande att se hur det samlade NKI fortsätter att öka och ger ett gott betyg åt alla insatser som görs i kommunen. Det är viktigare än någonsin att vi inte tappar tempo, nu fortsätter vi resan mot ett ännu bättre företagsklimat, säger Maria Faltin, näringslivschef.

Insiktsmätningen från SKL bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar. Verksamhetsområdena är: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med kommunen.

Det är viktigt för oss att företagare fortsätter och svarar hur de upplever kontakten med kommunen, svaren är betydelsefulla i vår utveckling att vi jobbar med rätt saker, säger Irina Söderberg myndighetschef.

Kontaktperson:
Maria Faltin, näringslivschef, 073-411 93 11

Hela undersökningen ”Öppna jämförelser 2017 – Företagsklimatet” finns att ladda ner på  skl.se

Kontaktperson:   Maria Faltin, näringslivschef, 073-411 93 11

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-05-04

Nyhetsbrev från Näringslivet