Näringslivsklimatet – över riksgenomsnittet

Tack till alla er,
för ett gott samarbete, nu fortsätter vi på den inslagna vägen

Nybro kommun fortsätter att ligga över riksgenomsnittet och ha det nästbästa sammanfattande omdömet i länet. Det är stabilt i föränderlig tid och enkäten visar att vi ligger på samma nivå som förra året, vi fortsätter att sträva efter att bli ännu bättre.

Företagarnas åsikter är vårt viktigaste underlag. Därför är vi glada att det är fler och fler som besvarar enkäten. I år var det 56 procent, riksgenomsnittet är 50 procent.

Ni företagare har lyft följande åtgärder som viktiga:

  • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Bättre dialog
  • Förbättrad lokal infrastruktur

Ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. En kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt, den kan inte påverka den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering och detta tror vi är en viktig faktor för hur man upplever företagsklimatet I Nybro. Nu går vi tillsammans vidare mot framtidens större Nybro.

Om undersökningen: Varje år genomför  Svenskt Näringsliv en enkätundersökning där Ni företagare sätter betyg på hur Ni upplever situationen för det egna företaget.  Genom undersökningen får företagarna i kommunen ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler – det ger det lokala företagsklimatet en plats i debatten

Vid frågor kontakta

Maria Faltin
Näringslivschef
maria.faltin@nybro.se

Datum för publicering | skapad: 2020-05-27

Arbete & Näringsliv

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  Nybro kommuns Företagsregister

Nybro kommun köper tjänsten att upprätthålla ett företagsregister. Så just nu får företagen i Nybro kommun mail från företaget Business [...]

  Sommarpraktik i Nybro kommun

Är du nyfiken på vad det innebär att ha sommarpraktik i Nybro kommun? Då kan du läsa om några av årets sommarpraktikanter här!

  20-05-07 Starta eget träff

Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Smart Industri Kalmar län

SIK- Smart Industri Kalmar län, ett samarbete över hela länet genom organisationen IUC Kalmar län (Industriellt utvecklingscentrum). IUC har tilldelats [...]